X

Cấu hình

Là dạng game ARPG (Action role-playing game), Võ Lâm Chi Mộng không cần cài đặt vẫn có thể chơi game được. Tất cả nhân sĩ đều có thể tham gia Võ Lâm Chi Mộng một cách dễ dàng và sảng khoái.

Cấu Hình Tối thiểu Đề nghị
CPU P3 800MHz P4 2GHz
RAM 256 MB trở lên 512MB trở lên
VGA Card Geforce4 MX440,32Mb Geforce FX 5200, 64Mb
Card âm thanh Onboard, Direct X9.0c Onboard, Direct X10.01c
Hệ điều hành Windows XP/2000/2003 Windows XP/2000