X

Cường hóa trang bị

Có trong tay bảo kiếm là ao ước của tất cả hùng anh trên cõi thế. Thế nhưng vũ khí đó có thật sự trở thành bảo kiếm hay không còn tùy thuộc vào khả năng của người sử dụng.

Thăng cấp trang bị

Để thăng cấp trang bị nhân sĩ đối thoại với NPC Lôi Đại Thiết ở thành Tương Dương.


NPC Lôi Đại Thiết

Thăng cấp trang bị bắt buộc phải có đá thăng cấp (tùy vào vật phẩm mà số lượng đá nhiều hay ít) và tiền đồng.

 • Thăng cấp trang bị thành công sẽ nhận cấp trang bị cao hơn.
 • Thăng cấp trang bị thất bại sẽ bị mất đá thăng cấp và tiền đồng.
 • Trong quá trình thăng cấp người chơi có thể sử dụng vật phẩm hỗ trợ: tinh phù và hồn phù.
  • Tinh phù khi thăng cấp giữ nguyên cấp cường hóa của trang bị.
  • Hồn phù khi thăng cấp giữ cho thuộc tính cộng thêm của trang bị không mất đi.
 • Đá thăng cấp, tinh phù, hồn phù bán trong Cửa hàng.
 • Ngoài ra, bằng hữu cũng có thể đối thoại với NPC Lôi Đại Thiết để tiến hành ghép nguyên liệu và bí kíp.

Ghép nguyên liệu

 • Dùng các nguyên liệu cấp thấp và các mảnh nguyên liệu lại thành cấp cao.
 • Ghép thành công sẽ nhận được thành phẩm.
 • Có thể dùng đá may mắn để tăng tỉ lệ thành công khi ghép.
 • Nguyên liệu thông qua việc đánh boss, quay hạt dẻ.
 • Đá may mắn bán trong Cửa hàng và quay hạt dẻ.