X

Bắt ngựa

Thú cưỡi luôn là người bạn đồng hành trung thành và tận tụy. Bước đường du hiệp sẽ thuận lợi hơn khi bên cạnh nhân sĩ lúc nào cũng có người bạn đường này. Rất đơn giản để có thú cưỡi trong Võ Lâm Chi Mộng.

Bắt ngựa

Trong quá trình làm nhiệm vụ chính tuyến nhân sĩ nhận được nhiệm vụ bắt ngựa. Khi nhận nhiệm vụ xong nhân sĩ sẽ đến Trại Ngựa trong bản đồ Chung Nam Sơn 2 để bắt ngựa.

Tại Trại Ngựa có tất cả các 4 loại ngựa để bằng hữu có thể bắt. Tùy theo đẳng cấp nhân vật mà bắt ngựa phù hợp (không đủ đẳng cấp thì không thể bắt ngựa cao hơn)

Hoàng Mã thường dành cho nhân vật cấp 1

Nhân vật từ cấp 10 có thể bắt Hắc Mã

Nhân vật cấp 20 trở lên có thể bắt Xích Thố

Đích Lô dành cho nhân vật từ đẳng cấp 30

Để bắt đuợc ngựa thì chỉ cần di chuyển chuột vào ngựa cần bắt cho đến khi xuất hiện biểu tượng bắt ngựa rồi nhấn chuột trái để bắt.

Cưỡi ngựa

Khi đã có bảo mã trong tay, bằng hữu chỉ cần nhấn phím tắt N để vào nhanh giao diện thú cưỡi. Chọn loại thú cưỡi mình yêu thích để cưỡi.

Bằng hữu cũng có thể nhấn phím tắt W hoặc vào giao diện thú cưỡi có biểu tượng yên ngựa ngay thanh công cụ dưới màn hình để cưỡi ngựa.

Ngựa xuất chiến

Trong Võ Lâm Chi Mộng, thú cưỡi không chỉ dùng để rút ngắn thời gian di chuyển mà còn có thể cùng bằng hữu tham gia những trận chiến, hỗ trợ bằng hữu trên bước đường chinh phục.

Để triệu hồi ngựa xuất chiến, bằng hữu có thể vào giao diện Thú cưỡi ngay thanh công cụ bên dưới màn hình hoặc nhấn phím tắt N. Khi đó, bằng hữu chọn loại ngựa mình muốn, nhấn chọn Chiến để cùng chiến mã xuất chiến, chinh phục võ lâm.