X

Hồi sinh

Sinh tử là không thể tránh khỏi trên con đường hành hiệp. Để tránh những tổn thất không đáng có, bằng hữu hãy sử dụng tính năng hồi sinh của Võ Lâm Chi Mộng.

  • Bất kì nhân sĩ nào tham gia Võ Lâm Chi Mộng cũng có thể sử dụng chức năng này.
  • Khi bị quái vật đánh chết, hệ thống sẽ xuất hiện bảng thông báo. Nếu nhân sĩ có vật phẩm "Hoa hồng" thì có thể chọn "Hồi sinh" để tiến hành hồi sinh ngay tại chỗ.
  • Ngoài ra nhân sĩ còn có thể lựa chọn "Về thành" nếu muốn về Tương Dương. Hoặc sau 15 giây không đưa ra lựa chọn, hệ thống sẽ tự động đưa nhân sĩ về thành Tương Dương.

Khi không có vật phẩm "Hoa hồng" trong túi hành trang thì không thể tiến hành hồi sinh tại chỗ.

Nhân sĩ có thể tìm thấy vật phẩm "Bó hoa hồng" trong Cửa hàng.

Sử dụng "Bó hoa hồng" sẽ nhận được 60 hoa hồng các loại.

Ghi chú

  • Dưới cấp 15 sẽ được hồi sinh miễn phí.
  • Từ cấp 15 trở lên phải có Hoa Hồng mới có thể tiến hành hồi sinh tại chỗ.