X

PK

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Giang hồ hiểm ác buộc nhân sĩ phải chống lại những thế lực thù địch. PK là từ ngữ thông dụng khi nói về trạng thái đối kháng trong các trò chơi.

Trong giao diện PK, quý vị nhân sĩ có thể lựa chọn hình thức PK.

Võ Lâm Chi Mộng có 4 trạng thái PK:

Trạng thái Hình ảnh Mô tả
Hòa bình Không thể PK với bất kỳ ai
Tổ đội Không thể PK với người cùng nhóm
Bang hội Không thể PK với người cùng bang
Toàn thể Có thể PK với tất cả những người chơi khác

Sau khi lựa chọn các tùy chỉnh trong giao diện PK, bằng hữu có thể tiến hành chiến đấu.

Lưu ý

  • Đối với chế độ PK tổ đội hoặc bang hội thì yêu cầu người chơi phải có tổ đội hoặc bang hội mới có thể bật PK.