X

Tạo nhân vật

Trong Võ Lâm Chi Mộng, mỗi tài khoản được tạo tối đa 5 nhân vật. Khi tạo một nhân vật mới, bằng hữu có thể chọn 1 trong 4 hệ phái để hóa thân. Phái Thiếu LâmToàn Chân chỉ có nhân vật nam, phái Cổ MộĐào Hoa Đảo chỉ có nhân vật nữ.


Có 4 hệ phái để bằng hữu chọn lựa


Bằng hữu có thể chọn avatar cho nhân vật của mình ngay trang tạo nhân vật


Sau khi tạo nhân vật thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển vào game


Bằng hữu có thể bắt đầu những bước bôn tẩu đầu tiên của mình trong Võ Lâm Chi Mộng