X

Nhiệm vụ phụ tuyến

Chuỗi nhiệm vụ phụ tuyến dày đặc, mang tính trải nghiệm cao. Hoàn thành nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, nếu may mắn còn nhận được những kỳ trân dị bảo chốn giang hồ.

Bấm phím Q mở bảng nhiệm vụ (hoặc bấm vào nút Nhiệm vụ trên giao diện màn hình). Chỉ cần nhấp chọn vào các link màu xanh lá cây thì nhân vật sẽ tự tìm đường đến bản đồ làm nhiệm vụ.

Khi nhân vật đạt những cấp nhất định có nhiệm vụ phụ tuyến thì nhiệm vụ phụ tuyến sẽ xuất hiện bên phần Chưa nhận.

Có thể nhấp chuột trái vào NPC (link màu xanh lá cây), nhân vật tự động chạy đến NPC nhận nhiệm vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, nhân sĩ sẽ nhận được trang bị, vật phẩm, chân khí và tiền vạn.