X

Giới thiệu phó bản

Phó bản là những địa phương thần bí, đầy rẫy những nguy hiểm hấp dẫn các nhân sĩ giang hồ tới khám phá. Tuy rằng nhiều khó khăn gian khổ, nhưng phần thưởng khi vượt phó bản cũng thật hấp dẫn...

 • Bất kì nhân sĩ nào tham gia Ngạo Kiếm đều có thể sử dụng chức năng này ứng theo cấp độ của mình.
 • Để tham gia khám phá phó bản hàng ngày, quý vị nhân sĩ hãy đến gặp NPC Phó Bản tại Tương Dương.

 • Khi chọn “Phó bản” sẽ hiển thị ra các phó bản nhân sĩ có thể vào.
 • Tùy theo yêu cầu đẳng cấp nhân sĩ có thể vào phó bản phù hợp với yêu cầu.
 • Hiện tại có 7 phó bản mà nhân sĩ có thể tham gia trong 1 ngày.

 • Khi click vào dòng “Hiển thị phó bản có thể vào” thì hệ thống chỉ hiển thị các phó bản đúng yêu cầu đẳng cấp của nhân vật.

 • Ngoài ra, nhân sĩ có thể xem hướng dẫn và phần thưởng đạt được khi tham gia phó bản đó.
 • Mỗi ngày chỉ có thể tham gia 1 lần các loại phó bản.

 • Nếu nhân sĩ có thẻ vip tháng thì có thể tham gia 2 phó bản trong 1 ngày.
 • Khi chọn phó bản nào, nhân sĩ chỉ nhận nhấp vào phó bản đó và bấm “Vào” là có thể bắt đầu tham gia phó bản đó.
 • Có 1 vài phó bản có thể tổ đội để tham gia.

 • nhân sĩ có thể mua “Phó Bản Lệnh” trong shop để tăng thêm 1 lần vào các phó bản Liên Trảm.

 • Ngoài ra, nhân sĩ có thể xem thành tích nhanh nhất mà các nhân sĩ khác đạt được khi tham gia các loại phó bản.

Phó bản liên trảm

 • Yêu cầu: cấp độ 15.
 • Giới hạn: 1 lần/ ngày (có thể dùng phó bản lệnh để tăng thêm một lần vào ải).
 • Cách chơi: nhân sĩ sau khi đánh quái nhỏ và nhận được hiệu ứng liên trảm thì tiến vào giữa bản đồ đánh boss. Vượt qua 8 con boss sẽ kết thúc ải.

 • Khi vào phó bản liên trảm sẽ xuất hiện quái. Khi đánh quái sẽ xuất hiện hiệu ứng liên trảm của nhân sĩ

 • Khi liên trảm đến 1 số điểm nhất định theo yêu cầu sẽ hiện thị bảng thông báo từ hệ thống.
 • Càng liên trảm càng cao càng gây sát thương lên boss càng cao và nhận được thêm điểm kinh nghiệm.

 • nhân sĩ có thể tiến vào giữa để giết Boss. Giết 8 con Boss và đánh quái cho đến khi hết thời gian sẽ kết thúc ải hoặc tự quay về Tương Dương.

 • Khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng:
  • 1 Kinh mạch đồng nhân
  • 1 Cọc gỗ ám khí luyện tập
 • Ngoài ra nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm và vàng khi đánh quái và boss trong phó bản.
 • Có thể dùng Phó bản lệnh để tăng thêm 1 lần vào phó bản.

Phó bản Thiên Quang

  • Yêu cầu: cấp 20
  • Giới hạn: 1 lần/ngày
  • Vượt mỗi ải cần hoa hồng (màu sắc tùy ý).
  • Cách chơi: Phó bản gồm 13 tầng, bao gồm tất cả những BOSS ở ngoài, là phó bản mỗi ngày phải vào, 7 tầng đầu rơi ra chân khí đơn, kể từ tầng 7 trở đi một lần ra rơi chân khí loại lớn.

 • Vào phó bản hệ thống sẽ đưa nhân vật vào từng tầng của phó bản.

 • Giết hết quái và Boss trong 1 tầng, nhân sĩ mới có thể lên tầng kế tiếp.

 • Khi đánh hết quái của 1 tầng thì hệ thống sẽ xuất thiện thông báo đã mở ải kế tiếp.

 • Khi lên tầng kế tiếp, nhân sĩ cần phải có 1 hoa hồng màu sắc tùy ý để lên tầng kế tiếp.
 • Phó bản Thiên Quang sẽ kết thúc khi nhân sĩ đánh hết quái và Boss của 13 tầng hoặc khi nhân sĩ chết về thành hoặc tự quay về Tương Dương.

 • Khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng:
  • 2 Kim cương thạch.
  • 1 Tư chất đan.
 • Ngoài ra nhận được rất nhiều điểm exp và vật phẩm khi đánh chết quái và Boss.

Phó bản Doanh Trại

 • Yêu cầu: cấp 25.
 • Giới hạn: 1 lần/ngày.
 • Cách chơi: Đây là ải khảo nghiệm sự đoàn kết của tổ đội. Mỗi ải sẽ có thể rớt ra trang bị hoặc tiền vàng. Phó bản có độ khó tương đối cao nên kiến nghị tổ đội hoàn thành. Tổng cộng có 20 ải.

 • Hệ thống sẽ đưa nhân sĩ hoặc tổ đội vào map doanh trại.

 • Tại mỗi ải nhân sĩ phải tiêu diệt hết quái và đánh chết Boss mới có thể lên ải kế tiếp.
 • Khi đánh chết quái và Boss sẽ nhận được điểm exp, vật phẩm và vàng.

 • Khi giết hết quái và Boss tại mỗi ải hệ thống sẽ thông báo nhân sĩ có thể vượt ải kế tiếp.
 • Phó bản Doanh trại sẽ kết thúc khi nhân sĩ đánh hết quái và Boss của 20 ải hoặc khi nhân sĩ chết về thành hoặc tự quay về Tương Dương.

 • Khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng:
  • 2 Tụ Linh Châu.
  • 1 Đá tinh luyện.
 • Ngoài ra nhận được rất nhiều điểm exp, vật phẩm, vàng khi đánh chết quái và Boss.

Phó bản Phụ Tử Trận

 • Yêu cầu: cấp 30.
 • Giới hạn: 1 lần/ngày.
 • Cách chơi: Trên mỗi con chuột con có xuất hiện chữ, tất cả các chữ trên mình con chuột đều gắn liền với các bài thơ, giết chuột theo tuần tự các chữ của bài thơ để hoàn thành.

 • Hệ thống sẽ đưa nhân sĩ vào map Phó bản Phụ tử trận.

 • Khi vào map hệ thống sẽ hiện dòng nhắc nhở và gợi ý bài thơ cho nhân sĩ.
 • Ngoài ra nhân sĩ có thể đối thoại với NPC Lão phu tử trong map Phụ tử trận để xem gợi ý.
 • nhân sĩ bắt buộc phải đánh chuột theo 1 bài thơ.

 • Nếu đánh sai thứ tự yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo và quái sẽ tấn công nhân sĩ (Lưu ý: Lực tấn công của quái lúc này rất mạnh).

 • Nếu nhân sĩ làm đúng theo yêu cầu sẽ vượt qua được thử thách và sẽ xuất hiện thử thách kế tiếp.
 • Phó bản Phụ Tử Trận chỉ kết thúc khi nhân sĩ vượt qua hết các thử thách yêu cầu hoặc chết về thành hoặc tự quay về thành Tương Dương.

 • Khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng:
  • 1 Luyện Cốt Đơn.
  • 1 Chân Long Đồng Nhân.
 • Ngoài ra nhận được rất nhiều điểm exp, vật phẩm, vàng khi đánh chết quái và Boss.

Phó bản Lưỡng Nghi Trận

 • Yêu cầu: cấp 35
 • Giới hạn: 1 lần/ngày.
 • Cần phải tổ đội 1 nam và 1 nữ.
 • Cách chơi: Quái trong map phân biệt giới thiệu nên cần tổ đội người khác giới vào đánh (nam đánh nam và nữ đánh nữ).

 • Khi chờ người khác giới trong tổ đội đồng ý thì hệ thống mới đưa tổ đội vào map Lưỡng Nghi Trận.

 • Nhân vật nam chỉ đánh quái nam.

 • Nhân vật nữ chỉ đánh quái nữ.

 • Nếu nhân vật nam đánh quái nữ hoặc ngược lại thì khi đó lực tấn công của quái rất mạnh
 • Khi đánh hết quái nhân sĩ có thể đánh Boss.
 • Phó bản Lưỡng Nghi Trận chỉ kết thúc khi nhân sĩ vượt qua hết các thử thách yêu cầu hoặc chết về thành hoặc tự quay về thành Tương Dương.

 • Khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng:
  • 1 Đá Dưỡng Thiên.
  • 1 Đá May Mắn.
 • Ngoài ra nhận được rất nhiều điểm exp, vàng khi đánh chết quái và Boss.

Phó bản Mê Cung

 • Yêu cầu: cấp 40.
 • Giới hạn: 1 lần/ngày.
 • Cách chơi: Mê cung gồm 16 tầng, 15 tầng đầu đều có 2 cửa. Nếu đúng sẽ lên tầng kế tiếp, nếu vào sai thì sẽ đi lại hoặc chuyển đến 1 tầng thần bí. Tầng 16 sẽ có NPC Phát phần thưởng kinh nghiệm. Tổ đội đều có thể nhận được phần thưởng này.

 • Hệ thống sẽ đưa nhân vật vào map Mê cung tầng 1.

 • Nếu đi sai cửa sẽ bi đưa về hoặc vào 1 mê cung thần bí.

 • Nếu chọn đúng sẽ được hệ thống đưa lên 1 tầng kế tiếp.

 • Khi hoàn thành lên tầng 16, nhân sĩ sẽ nhận được xưng hiện và vật phẩm:

  • 1 Đá Huyền Tinh.
  • 1 Bồ Đề Đơn.
 • Ngoài ra sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, vàng và vật phẩm khi đánh quái tại mỗi tầng.

 • Lưu ý: Trong tầng mê cung thần bí nhân sĩ sẽ nhận được nhiều phần thưởng quí. Tiền vàng (500 ngàn vàng), điểm kinh nghiệm (10 triệu điểm) và hạt thông của Tầm Bảo Thử.
 • Ngoài ra khi đến tầng 16 sẽ xuất hiện NPC Sứ giả mê cung để nhận thưởng kinh nghiệm.
 • Phó bản Mê Cung chỉ kết thúc khi nhân sĩ vượt qua 16 tầng mê cung hoặc chết về thành hoặc tự quay về thành Tương Dương.

Phó bản Ngũ Hành Trận (chưa mở)

 • Hiện tại phó bản này chưa được kích hoạt.

Lưu ý chung

 • Nhân vật phù hợp với đẳng cấp yêu cầu của phó bản nào thì mới có thể vào.
 • Không đủ đẳng cấp theo yêu cầu phó bản sẽ không được vào tham gia.
 • Có thể tổ đội 1 số phó bản để tham gia phó bản nhanh hơn.
 • Mỗi ngày chỉ có thể tham gia các loại phó bản 1 lần 1 ngày.
 • Chỉ có Phó bản Liên trảm mới có thể dùng Phó Bản Lệnh để tăng thêm 1 lần vào phó bản.
 • Phó bản Lưỡng Nghi Trận bắt buộc phải tổ đội khác giới mới có thể vào.