X

Chân Long - Kinh Mạch

Hệ thống Chân Long Kinh Mạch là một bước tiến cao hơn sau khi các nhân sĩ đã đả thông hoàn thiện 172 huyệt đạo của 8 đường kinh mạch.

`

Nhân sĩ có thể dùng 8 viên Long Châu và 10000 điểm chân khí để đạt được xác suất thành công là 100%.

Sau khi nâng cấp lên tầng 2 kinh mạch sẽ hiển thị ra bảng kinh mạch tầng Chân Long, và có thêm 172 huyệt đạo nhỏ khác.

Các huyệt đạo đả thông theo tỷ suất khác nhau. Càng về sau, tỷ suất đả thông huyệt đạo càng thấp. Sau khi cộng đủ 172 huyệt vị của chân long kinh mạch thì ngoài 7 thuộc tính Công kích, Phòng ngự, Bạo kích, né tránh, sinh lực tối đa, nội lực tối đa và thể lực tối đa thì còn được cộng thêm 3 cấp kỹ năng vào tất cả võ công.

Ghi chú

  • Không có đủ 8 viên long châu và 10000 chân khí thì không thể nâng cấp kinh mạch lên tầng 2 Chân Long Kinh Mach.
  • Hiện nay trong cửa hàng chưa có bán vật phẩm Chân Long Đồng Nhân để tăng tỉ lệ thành công để đả thông kinh mạch.
  • Không có đủ Chân Long Đồng Nhân thì không thể đả thông các huyệt đạo thứ 10 trở đi.