X

Hệ thống kinh mạch

Là một điểm đặc sắc nổi trội của Võ Lâm Chi Mộng, hệ thống Kinh Mạch sẽ mang lại những khám phá thú vị các đặc tính của nhân vật khi đả thông thành công các đường kinh mạch.

Khi mở giao diện nhân vật (phím tắt C), nhân sĩ có thể chọn qua phần “Mạch” để tham gia hệ thống kinh mạch. Hệ thống Kinh Mạch bao gồm 8 đường: Dương Duy, Âm Duy, Dương Kiều, Âm Kiều, Đới Mạch, Xung Mạch, Nhâm Mạch và Đốc Mạch.

Mỗi kinh mạch sẽ có 24 huyệt đạo. Do vậy, để đả thông hoàn thiện 8 đường kinh mạch này, các nhân sĩ phải thực hiện việc đả thông 172 huyệt đạo.

Xác xuất thành công của những những huyệt đạo đơn giản có thể là 100%. Mỗi huyệt đạo khi đả thông thành công có thể cộng 1 trong 7 loại thuộc tính sau: Công kích, Phòng ngự, Bạo kích, né tránh, sinh lực tối đa, nội lực tối đa và thể lực tối đa.

Đây là hình ảnh khi đả thông thành công 1 huyệt đạo.

Khi 1 nhân vật đả thông 1 huyệt đạo thì tất cả những nhân vật xung quanh nhân vật đó sẽ nhận được kinh nghiệm.

Ghi chú

  • Hiện nay trong cửa hàng chưa có bán vật phẩm Đồng Nhân để tăng tỉ lệ thành công để đả thông kinh mạch.
  • Mỗi huyệt đạo khi đả thông thành công có thể cộng 1 trong 7 loại thuộc tính sau: Công kích, Phòng ngự, Bạo kích, né tránh, sinh lực tối đa, nội lực tối đa và thể lực tối đa.
  • Khi đả thông huyệt đạo phải đả thông theo thứ tự từ trên xuống. Nếu đả thông huyệt đạo nhảy cấp thì hệ thống vẫn thực hiện nhưng có dòng thông báo.
  • Mỗi ngày người chơi có thể hưởng điểm kinh nghiệm khi nhân vật khác đả thông kinh mạch tối đa là 24 lần. Nhưng nếu không hưởng được hết thì số lần còn lại sẽ được cộng dồn qua ngay hôm sau.