X

Kết hôn

Khi đạt đến cấp 5, bằng hữu có thể sử dụng tính năng kết hôn để có thể cùng nửa kia của mình ngạo khắp nhân gian.

Cầu hôn

Khi muốn cầu hôn, bằng hữu nhấn vào giao diện của đối tượng khác giới mà mình muốn kết hôn. Nhân vật nữ cũng có thể cầu hôn.

Sau khi chọn cầu hôn, màn hình sẽ hiện ra giao diện kết hôn.

Lúc này người chơi có thể nhấn vào dòng “Mua ngọc bội” để cầu hôn. Có tất cả 7 ngọc bội gồm: Giang Đối Bội, Mai Đối Bội, Tâm Đối Bội, Nhu Đối Bội, Điệp Đối Bội, Tì Hưu Đối Bội và Phụng Đối Bội. Xem chi tiết tại đây.

Mua ngọc bội xong, đặt ngọc bội vào thì nhấn dòng Cầu hôn. Lúc này bên người được cầu hôn sẽ hiện lên yêu cầu đồng ý. Nếu đồng ý thì chọn vào dòng Đồng ý còn không đồng ý thì chọn vào dòng Từ chối.

Khi đồng ý xong thì sẽ có giao diện thông báo 2 người đã trở thành vợ chồng. Hệ thống sẽ chúc mừng cho 2 người.

Lúc này tại giao diện người chơi của 2 người sẽ có nửa mảnh ngọc (mảnh ngọc này không thể lấy ra trừ khi 2 người ly dị hoặc đổi ngọc)

Đổi ngọc

Khi muốn đổi loại ngọc bội cao cấp hơn, bằng hữu có thể tiến hành đổi ngọc bằng cách vào giao diện tổ đội (nhấn chữ T) chọn dòng Phối Ngẫu. Nhấn vào dòng Đổi Ngọc.

Nhấn xong hiện ra giao diện Đổi Ngọc Bội. Chọn dòng Mua Ngọc. Mua ngọc xong nhấn vào dòng Đặt Ngọc Bội. Đặt ngọc bội xong nhấn Bắt Đầu. Bấm xong thì ngọc đã được đổi.