X

Nâng cấp Cung tiễn

Để có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của cung tiễn, đạt được sức mạnh của thần cung, Quý nhân sĩ có thể nâng cấp cung tiễn.

Nhân sĩ có thể nâng cấp Cung Tiễn từ cấp 1 lên cấp 7 theo yêu cầu trong tính năng Cung Tiễn.

Khi nâng cấp cung tiễn từ cấp 2 lên cấp 7, nhân sĩ phải có vật phẩm Long Thú Cân. Tùy theo cấp cung tiễn mà cần số lượng Long Thú Cân tương ứng.

Từ Cung tiễn cấp 3 trở đi, nhân sĩ có thể học thêm kỹ năng trong Cung Tiễn (phải có bí kíp tương ứng mới học được)

Các loại kỹ năng cung tiễn

Cung cấp 3 có thể học được bí kíp Liên Châu Tiễn

Cấp 4 có thể học được bí kíp Xuyên Thích Tiễn

Cấp 5 có thể học được bí kíp Dụ Đạo Tiễn

Cấp 6 có thể học được bí kíp Âm Phong Tiễn

Cấp 7 có thể học được bí kíp Liệt Hỏa Tiễn

... và Trầm Thụy Tiễn

Lưu ý

  • Mỗi lần nâng cấp cung tiễn lên cấp cao hơn thì những kỹ năng đã học rồi sẽ bị mất đi, muốn sử dụng phải học lại
  • Điểm trị chúc phúc khi nâng cấp Cung sẽ bị mất sau 24h (thời gian sẽ đếm ngược)
  • Tại NPC Chủ Tiệm Tạp Hóa có bán bí kíp “Liên Châu Tiễn”.