X

Tương Dương thành chiến

Bảo khí tặng hùng anh. Bang chủ nào xứng đáng làm chủ nhân của Du Long Đao sau cuộc chiến công thành?

Đăng ký công thành

Mở giao diện bang hội, vào phần Sở hữu.

Chọn Đăng ký trong giao diện Chủ Tương Dương.

Lưu ý

 • Chỉ có Bang Chủ mới có thể đăng ký công thành.
 • Trong quỹ Bang Hội phải có Bang Chủ Lệnh mới có thể đăng ký.
 • Mỗi lần đăng ký thành công sẽ mất đi 1 Bang Chủ Lệnh.
 • Từ 00h00 thứ 2 đến 23:59:59 thứ 7 khi đăng ký công thành thì sẽ được tham gia công thành vào tuần đó.
 • Từ 00h00 ngày Chủ Nhật trở đi nếu đăng ký công thành sẽ được tính cho tuần sau.
 • Thời gian công thành: từ 20h00 đến 21h00.

Công thành

Khi đến giờ công thành sẽ có hệ thống thông báo. Lúc này toàn bộ thành viên thuộc phe công thành, thủ thành hoặc phe trung lập có thể đến gặp NPC Ngự Sứ để truyền tống vào bản đồ Tàng Long Đàm tham gia cuộc chiến.

Trong bản đồ Tàng Long Đàm có những vị trí đáng chú ý:

 • Điểm hồi sinh của bên công và bên thủ.
 • Vị trí Chủ Kiếm Đài: nơi rút Du Long Đao.
 • Hỏa pháo Tàng Long Đàm: giúp tấn công kẻ địch Nỏ pháo Tàng Long Đàm: giúp tấn công kẻ địch.

Trong Tàng Long Đàm nhân sĩ có thể dùng hỏa pháo hoặc nỏ pháo để giúp đỡ phe mình.

Nhấn chuột vào hỏa pháo sẽ hiện ra giao diện thông tin về hỏa pháo cũng như có thể mua đạn. Nhấn vào dấu “ +” ngay dòng “Số đạn hiện có” thì có thể mua được đạn.

Khi đã có đạn thì nhấn chuột vào lại hỏa pháo rồi chỉ chuột vào bất cứ vị trí nào bên bản đồ nhỏ thì pháo sẽ bắn đến nơi đó.

 

Lưu ý

 • Tiền mua pháo là tiền đồng của từng cá nhân.

 • Pháo sẽ bị dừng khi thực hiện thao tác khác.

 • Pháo có sai số.

Hồi sinh

 • Nếu bị đánh bại ở trong Tàng Long Đàm sẽ được đưa về điểm hồi sinh trong Tàng Long Đàm.
 • Nếu bị đánh bại tại gần điểm hồi sinh trong Tàng Long Đàm sẽ được đưa về thành Tương Dương.

Lưu ý

 • Khi phe công và thủ chuyển đổi thì điểm hồi sinh trong Tàng Long Đàm cũng sẽ chuyển đổi.

 • Trong Tàng Long Đàm không thể dùng hoa hồng để hồi sinh.

Phân định thắng bại

Trong Tàng Long Đàm 2 Bang Chủ tranh nhau cùng rút 1 Du Long Đao.

Du Long Đao

 • Trong vòng 20 phút nếu như Du Long Đao không bị đổi chủ thì Bang Chủ nào đang cầm Du Long Đao trên tay thì phần thắng thuộc về bang hội đó (trận chiến sẽ kết thúc)
 • Nếu Du Long Đao đổi chủ nhiều lần thì đúng 21h00 chiến thắng sẽ thuộc về bang hội có Bang Chủ đang cầm Du Long Đao trên tay.
 • Nếu đến 21h00 mà không có bang chủ nào đang sở hữu Du Long Đao thì không có bang hội chiến thắng.
 • Thành Tương Dương lúc bấy giờ sẽ là vô chủ không thuộc về bang nào.

Lưu ý

 • Người cầm Du Long Đao bị đánh bại thì Du Long Đao sẽ trở về lại vị trí Chủ Kiếm Đài.
 • Người cầm Du Long Đao chuyển kênh, đổi bản đồ, rớt mạng thì Du Long Đao sẽ trở về vị trí Chủ Kiếm Đài.
 • Khi Du Long Đao trở về vị trí Chủ Kiếm Đài thì thời gian giữ đao sẽ được tính từ đầu.
 • Du Long Đao tự động trở về Chủ Kiếm Đài khí bắt đầu thời gian công thành.
 • Du Long Đao tự động di chuyển sang chủ mới khi đổi thành chủ.

Phần thưởng

 • Bên thắng nhận được 8,000,000 điểm kinh nghiệm.
 • Bang đã báo danh nhận được 5,000,000 điểm kinh nghiệm.

Lưu ý

 • Phần thưởng dành cho trên cấp 60.
 • Tích lũy đủ 20 phút tại Tàng Long Đàm trong thời gian công thành.

Quyền lợi thành chủ

 • Có thể thiết lập thuế suất tại thành Tương Dương.
 • Các thành viên trong bang tăng 20% kinh nghiệm khi luyện cấp, ngồi thiền tăng 5% chân khí.
 • Các chức vụ nồng cốt trong bang mỗi ngày sẽ nhận được thông tím (số lượng tùy thuộc vào chức vụ).
Thiết lập thuế suất

Tại giao diện “Chủ Tương Dương” bang chủ nhấn vào dòng “Thuế Thành” để thiết lập thuế suất.

Lưu ý

 • Thuế suất có thể thiết lập cao nhất là 10% và thấp nhất là 0%

 • Chỉ có Bang Chủ thiết lập được.

 • Mỗi ngày bang chủ chỉ có thể nhận được 25% tổng số tiền thuế chưa nhận (số tiền này sẽ vào rương hành trang của bang chủ)

Điểm danh vọng thành chiến

Trong thời khi chiến đấu bên trong Tàng Long Đàm thì điểm danh vọng được như sau: Cứ 10 phút hệ thống nhảy điểm danh vọng 1 lần (bang hội có Bang Chủ đang cầm Du Long Đao sẽ được cộng vào 20 điểm danh vọng, bang hội không có Bang Chủ đang cầm Du Long Đao được 10 điểm danh vọng, phe trung lập được 10 điểm danh vọng).

Cửa hàng danh vọng

Khi tham gia vào công thành mỗi thành viên sẽ có được 1 số lượng điểm danh vọng tương ứng (tùy thuộc vào nhân vật ở bên phe thắng, thua). Với danh vọng chiến trường, nhân sĩ có thể mua được đồ tại “Cửa Hàng Danh Vọng Thành Chiến” trong giao diện “Chủ Tương Dương”.

Tùy theo số điểm danh vọng đang có mà có thể mua được những vật phẩm phù hợp.

Lưu ý

 • Điểm danh vọng sẽ xóa hết vào lúc 7:00 thứ 2 hàng tuần.