Sự kiện thông thường

 • Kết Tình Huynh Đệ

  Kết Tình Huynh Đệ

  Gia nhập sư môn chắc chắn sẽ được diện kiến rất nhiều các sư huynh sư đệ đồng môn. Hãy nhân cơ hội n

 • Di Sư Kiện Tương

  Di Sư Kiện Tương

  Bước vào những ngày đầu tháng chin luôn là thời điểm đánh dấu những ngày tháng phải chuyên tâm học h

 • Ký Ức Anh Hùng

  Ký Ức Anh Hùng

  Chào mừng Đại Lễ Quốc Khánh – Ký Ức Anh Hùng đang được diễn ra với các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Th

 • Thiên Trường Địa Cửu

  Thiên Trường Địa Cửu

  Mồng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm là ngày nhớ về sự tích về Ngưu Lang - Chức Nữ, một mối tình sâu đậm

 • Quần Hùng Tiến Trận

  Quần Hùng Tiến Trận

  Khắp xa gần trên toàn lãnh thổ đã bùng nổ các cuộc chiến, nơi nơi đều trở thành chiến trường. Giặc M

 • Xuất Chiến Thần Uy

  Xuất Chiến Thần Uy

  Võ học xuất chúng, thân thể bất phàm. Đó là một trong hai đặc điểm đầu tiên của những cao nhân đã li

 • Khai Thiên Lập Địa

  Khai Thiên Lập Địa

  Bản thân lĩnh ngộ được các tinh hoa của võ học sẽ không ngừng phát huy sức mạnh tiềm ẩn từ bên trong

 • Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXII

  Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXII

  Ngọn lửa tranh hùng lại tiếp tục bùng lên trong lòng toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng. Hãy đến với Đ

 • Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI

  Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI

  Ngọn lửa tranh hùng lại tiếp tục bùng lên trong lòng toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng. Hãy đến với Đ

 • Kế Thừa Tinh Hoa

  Kế Thừa Tinh Hoa

  Đạt đến ngưỡng cửa vô thượng sẽ giúp bản thân có cơ duyên kế thừa các tinh hoa của những bậc cao nhâ

  Top