Sự kiện thông thường

 • Quần Hùng Tiến Trận

  Quần Hùng Tiến Trận

  Khắp xa gần trên toàn lãnh thổ đã bùng nổ các cuộc chiến, nơi nơi đều trở thành chiến trường. Giặc M

 • Xuất Chiến Thần Uy

  Xuất Chiến Thần Uy

  Võ học xuất chúng, thân thể bất phàm. Đó là một trong hai đặc điểm đầu tiên của những cao nhân đã li

 • Khai Thiên Lập Địa

  Khai Thiên Lập Địa

  Bản thân lĩnh ngộ được các tinh hoa của võ học sẽ không ngừng phát huy sức mạnh tiềm ẩn từ bên trong

 • Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI

  Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI

  Ngọn lửa tranh hùng lại tiếp tục bùng lên trong lòng toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng. Hãy đến với Đ

 • Kế Thừa Tinh Hoa

  Kế Thừa Tinh Hoa

  Đạt đến ngưỡng cửa vô thượng sẽ giúp bản thân có cơ duyên kế thừa các tinh hoa của những bậc cao nhâ

 • Phi Thăng Cảnh Giới

  Phi Thăng Cảnh Giới

  Phi Thăng Cảnh Giới chính là ranh giới bản thân lĩnh ngộ được sức mạnh thượng thừa khiến vạn vật quy

 • [Hướng dẫn] Tính Năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp

  [Hướng dẫn] Tính Năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp

  Được xem là đấu trường lớn hội tụ những thế lực danh tiếng trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng (VLCM), Ba

 • Phi Long Xuất Thế

  Phi Long Xuất Thế

  Võ Lâm vừa xuất hiện bảo vật Phi Long có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là một trong các thần bảo có th

 • Quyết Chiến Tứ Linh

  Quyết Chiến Tứ Linh

  Thần thú tứ linh giữ các bảo vật quý giá hiện đang trấn giữ tại cổ mộ thất. Quý Nhân sĩ hãy nhanh ta

 • Tùy Phong Khởi Vũ

  Tùy Phong Khởi Vũ

  Hoạt động thả diều đã lang rộng khắp nơi trên lãnh thổ Trung Nguyên. Các hội thi được mở ra để mọi n

  Top