Bước 1 - Tham Gia

Nhấp vào tại đây  hoặc chọn mục tham gia để tham gia hoạt động

Bước 2 - Đăng Nhập

Quý Nhân sĩ cần tiến hành đăng nhập tài khoản.

Bước 3 - Kiểm Tra Lần Thổi Nến

Tại giao diện này Quý Nhân sĩ có thể kiểm tra được hiện tài tài khoản có bao nhiêu lần thổi nến và số lần đã thổi nến.

Bước 4 - Thổi Nến

Tiến hành nhấp vào Thổi Nến để nhận các phần quà hấp dẫn từ hoạt động.

Bước 5 - Kiểm Tra Quà Tặng

Sau khi đã tham gia thổi nến và bảng thông báo hiện lên, quà sẽ được tự động chuyển vào hành trang của Quý Nhân sĩ.

Lưu Ý

Khi tham gia hoạt động vui lòng để trống trên 5 chỗ tại hành lý để việc nhận thưởng thuận tiện hơn.

Nay Kính báo,