Anh Tài Chi Mộng

Từ 01-11-13 đến 07-11-13

Võ Lâm Thần Binh

Võ Lâm Chí Tôn, ngoài bạn còn ai nữa! Thuốc thần kì của thú cưỡi mới chính thức xuất hiện, giúp cho thú cưỡi xuất chiến có thể tăng thực lực cho bạn.

Đối tượng

Tất cả các nhân sĩ trên mọi máy chủ.

Phá Thiên Nhẫn

Thượng cổ tàn binh, bị Thương Thang đánh tan và phong ấn dưới lòng đất nay trở lại với sức mạnh tà khí Phá Thiên.
Phá Thiên Nhẫn: thần binh tà khí, sử dụng gia tăng tấn công và tốc độ đánh. Giá 3888 vàng / cái.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa đổi được 1 lần.

Hỏa Diệm Thạch: dùng để cường hóa Phá Thiên Nhẫn. Giá 30 vàng / viên.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa đổi được 888 viên.

Bùa Cường Hóa Phá Thiên Nhẫn: khi dùng Hỏa Diệm Thạch cường hóa kết hợp với Bùa Cường Hóa Phá Thiên Nhẫn. Thất bại sẽ không bị giảm cấp sao. Giá 1088 vàng / cái .

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa đổi được 888 cái

Hộ Dực Khai Quang

Đá thượng cổ có sức mạnh thượng cổ, dùng 1 Búa Khai Quang và 100 đạo cụ này để kích hoạt sức mạnh thượng cổ của Hổ Dực.
1 Kim Bài + 8Lệnh Bài Minh Chủ+18 Mảnh Vân Thạch --> Đá Khai Quang*1(khóa)

Thần Khuyển Hộ Tuế

Thần Khuyển là loại 1 loại thần binh quí hiếm. Tương truyền Thần Khuyển dùng để nâng cấp lên vũ khí Long Ngâm vô cùng lợi hại. Ngàn năm đã trôi qua nhưng vẫn chưa ai sở hữu được loại vũ khí thần binh này.

Thu thập đủ 8 《Mảnh Thần Khuyển》có thể kết hợp với các loại vật phẩm để đổi 1 [Thần Khuyển] tại hoạt động này.

 • Công thức:
08 Mảnh Thần Khuyển 8 Kim Bài 888 Lệnh Bài Minh Chủ
=
Thần Khuyển
100 《Đá Kích Hoạt Thần Khuyển》 18 Kim Bài 1 Thần Khuyển
=
Thần Khuyển (Đã kích hoạt)
18 Mảnh Vân Thạch 1 Kim Bài 8 Lệnh Bài Minh Chủ
=
Đá Kích Hoạt Thần Khuyển*1(khóa)

Long Ngâm

 • Thu thập đủ 8 《Mảnh Long Hồn》 có thể kết hợp với các loại vật phẩm để đổi 1 [Long Ngâm] tại hoạt động này.
8 《Mảnh Long Hồn》 1 Thần Khuyển
=
Long Ngâm *1(khóa)

Hổ Dực Xuất Thế

Hổ Dực

Hổ Dực là loại đao thời Thượng Cổ. Tương truyền từng bị Thương Thang dùng thần khí phá vỡ tại Hạ Triều Thái Miếu, mai danh ẩn thích từ đó. Người đời sau may mắn có được Mảnh Nhẫn Giả, rèn thành Hổ Dực. Ngàn năm trôi qua, tà khí đã giảm. Đao này do lúc trước nhuộm đầy tà khí, toàn thân luôn u ám.Ngàn năm trôi qua trong nháy mắt, vẫn giữ được tà khí ngất trời. Oán Thương Thang chuyện năm đó, Hổ Dực ra đời định giang sơn.

Thu thập đủ 《Mảnh Hổ Dực 1》+ 《Mảnh Hổ Dực 2》 + 《Mảnh Hổ Dực 3》 + 《Mảnh Hổ Dực 4》 + 《Mảnh Hổ Dực 5》 + 《Mảnh Hổ Dực 6》 = 《Hổ Dực

 • Nơi đổi:
  • Tại NPC Sứ Giả Hoat Động ở thành Tương Dương Phủ
 • Công thức:
Vật phẩm yêu cầu Vật phẩm đổi được Hình ảnh Mô Tả
488 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
688 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
1088 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
1288 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
1888 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
2088 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
Hổ Dực Khai Quang

Đá thượng cổ có sức mạnh thượng cổ, dùng 1 Búa Khai Quang và 100 đạo cụ này để kích hoạt sức mạnh thượng cổ của Hổ Dực.

 • Công thức:
18 Mảnh Vân Thạch 1 Kim Bài 8 Lệnh Bài Minh Chủ
=
Đá Khai Quang*1(khóa)

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 100 lần trong hoạt động này)

2288v
=
Đá Khai Quang
Hổ Dực Linh Hóa

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 3888 lần trong hoạt động này)

38v/viên
=
Đá Tẩy Luyện Linh Hóa

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 100 lần trong hoạt động này)

100v/viên
=
Đá Linh Hóa