Bang hội chiến kỳ

Từ 26-11-11 đến 29-11-11

Cống hiến bang hội

Các nhân sĩ võ lâm chỉ cần đạt đến mức cống hiến bang hội 10 là có thể thông qua giao diện hoạt động để nhận thưởng món quà Cống hiến bang hội của các trưởng lão.

Sự kiện diễn ra từ: ngày 26/11/2011 đến hết ngày 29/11/2011

Phần thưởng gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lam 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Chu Tước lệnh 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Thuốc phòng thủ 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: phòng thủ tăng 10% trong 3 phút
Thuốc sức khỏe 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: thể lực, nội lực, sinh lực tăng 10% trong 3 phút

Thuốc thân pháp 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% trong 3 phút
Hoa hồng trắng 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: giúp hồi sinh, qua cửa phó bản, tặng hảo hữu

Ghi chú

Trong suốt hành trình võ lâm, mỗi nhân vật chỉ có thể nhận gói quà 1 lần. Vật phẩm khóa, không giới hạn thời gian.