Bát Nhã Tâm Kinh

Từ 07-12-12 đến 13-12-12

Bát Nhã Tâm Kinh

Đoàn Trí Hưng là một bậc anh hào võ lâm tuyệt đỉnh xứng danh là con cháu của Đại Lý Đoàn Thị. Một lòng kiêu ngạo không chịu khuất phục của bậc tôn sư võ học đã tạo nên bi kịch của đời ông.

Đau đớn và hối hận chuyện tình cảm với Anh Cô, Đoàn Trí Hưng quyết định thoái vị đi tu lấy hiệu là Nhất Đăng Đại Sư.

Về sau, ông đã dùng công phu Nhất Dương Chỉ của mình cứu sống Hoàng Dung.

Cuối cùng trên đỉnh Hoa Sơn, Nhất Đăng Đại Sư đã giác ngộ được Cừu Thiên Nhận, khiến y tự nguyện quy y, lấy hiệu là Từ Ân.

Nhất Đăng Đại Sư là một con người từ bi, nhân từ, sinh ra cho đạo Phật. Sẵn sàng hy sinh thân mình để hóa giải lòng người, sẵn sàng chết để cứu mạng cho người khác

Nguyên Liệu

Các nhân sĩ thông qua đánh quái có thể nhận được《Bát Nhã Tâm Kinh》

Kết hợp với《Đạo Đức Tâm Pháp》 ,《Dưỡng Tâm Pháp》 ,《Lưỡng Nghi Tâm Pháp》 ,《Ngũ Phương Tâm Pháp》và 《Thanh Tịnh Tâm Kinh》 sẽđổi được các phần thưởng quý giá.

Công thức đổi quà nguyên liệu

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
88 【Bát Nhã Tâm Kinh】 Túi Như Ý
1 【Túi Như Ý】 + 1 【Đạo Đức Tâm Pháp】 + 1 【Dưỡng Tâm Pháp 】 + 1 【Lưỡng Nghi Tâm Pháp 】 + 88,888 Đồng Diệu Âm Tâm Kinh
288 【Bát Nhã Tâm Kinh】 + 6 【Đạo Đức Tâm Pháp】 Đạo Đức Kinh
288 【Bát Nhã Tâm Kinh】 + 6 【Dưỡng Tâm Pháp 】 Dưỡng Tâm Quyết
288 【Bát Nhã Tâm Kinh】 + 6 【Lưỡng Nghi Tâm Pháp 】 Lưỡng Nghi Phổ
288 【Bát Nhã Tâm Kinh】 + 6 【Đạo Đức Tâm Pháp】 + 6 【Dưỡng Tâm Pháp 】 + 6 【Lưỡng Nghi Tâm Pháp 】 Tam Tài Diệu Pháp
288 【Bát Nhã Tâm Kinh 1】 + 6 【Đạo Đức Tâm Pháp】 + 6 【Dưỡng Tâm Pháp 】 + 6 【Lưỡng Nghi Tâm Pháp 】 + 1 【Ngũ Phương Tâm Pháp】 Ngũ Phương Bí Điển
2 Bát Nhã Tâm Kinh 1 + 3 Thanh Tịnh Tâm Kinh + 18.000 Đồng Hỗn Nguyên Quyển 1
1 Lục Đạo Kim Quyển 1 + 6 Thanh Tịnh Tâm Kinh + 28.000 Đồng Hỗn Nguyên Quyển 2
1 Lục Đạo Kim Quyển 2 + 9 Thanh Tịnh Tâm Kinh + 38.000 Đồng Hỗn Nguyên Quyển 3

Chú ý

 • Đạo Đức Tâm Pháp: thông qua BOSS phó bản Thiên Quan có được.
 • Dưỡng Tâm Pháp: thông qua BOSS phó bản Doanh Trại có được.
 • Lưỡng Nghi Tâm Pháp: thông qua phó bản Vạn Thú Cốc có được.
 • Ngũ Phương Tâm Pháp: thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc có thể mua được (giới hạn số lượng).
 • Thanh Tịnh Tâm Kinh: thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc có thể mua được (giới hạn số lượng).

Diệu Âm Tâm Kinh:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Bí Kíp Phi Long 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ
Bích Linh Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Long Thú Cân 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Cung Tiễn
Luyện Cốt Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Bí Kíp Phi Long 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ
Bích Linh Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Long Thú Cân 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Cung Tiễn
Luyện Cốt Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi

Đạo Đức Kinh:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Đá Tinh Luyện 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Kinh nghiệm đơn x2 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái
Thuốc tấn Công 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tấn Công tăng 10% trong 3 phút
Thuốc phòng thủ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: phòng thủ tăng 10% trong 3 phút
Thuốc sức khỏe 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong 3 phút, máu và nội lực tăng 10%, thể lực tăng 50 điểm
Thuốc thân pháp 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% trong 3 phút

Dưỡng Tâm Quyết:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Tôn chân khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000 chân khí
Chân long đồng nhân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành Công khi xung mạch Chân Long
Kinh mạch đồng nhân 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ thành Công khi xung mạch Trúc Long
Tụ Linh Châu 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng
Phó Bản Lệnh 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm số lần vào phó bản Liên Trảm
Đá Tăng Tốc Tiêu 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để gia tăng độ luyện Ống Tiêu

Lưỡng Nghi Phổ

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Tiến cấp phù 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị
Đá May Mắn 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành Công ghép mật tịch, cường hóa trang bị
Tư Chất Đơn 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tư Chất thú cưỡi
Tẩy Tủy Đơn
20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tẩy điểm thuộc tính nhân vật
Bia Ám Khí 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Đá Dưỡng Thiên 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thiên Sinh của trang bị

Tam Tài Diệu Pháp

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Hỗn Nguyên Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Độc Cô Cửu Kiếm
Hỏa Long Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Dương Thần Công
Bí Kíp Phi Long 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ
Bích Linh Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:dùng để nâng cấp Đan Điền
Long Thú Cân 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Cung Tiễn
Luyện Cốt Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Chùy Lục 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp 11 sao hoặc tăng thuộc tính Truy của trang bị

Ngũ Phương Bí Điển

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Bồ Đề Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Rèn Luyện
Dịch Cân Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Dịch Cân Kinh
Thăng Đoạn Thạch 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Tàng Kinh Quyển 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới
Bí Kíp Giáng Long 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng
Đồ Chiến Văn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc thuộc tính Chiến Văn cho trang bị

Hỗn Nguyên Quyển 1

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Long Thú Cân Thần Kỳ 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng thay thế Luyện Cốt Đơn và Tiến Cấp Phù để nâng cấp thú cưỡi
Hạt Đơn 168
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Rèn Luyện tầng 8
Lục Đạo Kim Quyển 1   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để đổi phần thưởng, ghép gói quà Hỗn Nguyên Quyển 2

Hỗn Nguyên Quyển 2

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Mộng Huyễn Đơn 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Hạt Đơn 488
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Rèn Luyện tầng 8
Lục Đạo Kim Quyển 2   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để đổi phần thưởng, ghép gói quà Hỗn Nguyên Quyển 3

Hỗn Nguyên Quyển 3

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hổ Phách – Dần 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: kích hoạt tính năng 12 con giáp (nhân đôi exp trong khoảng thời gian từ 3:00-4:59)

Hạt Đơn 988
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Rèn Luyện tầng 8
Lục Đạo Kim Quyển 3   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để đổi phần thưởng ở hoạt động 4

Chú ý

 • Các gói quà 《Đạo Đức Kinh》 , 《Dưỡng Tâm Quyết》 , 《Lưỡng Nghi Phổ》 , 《Tam Tài Diệu Pháp》 , 《Ngũ Phương Bí Điển》 chỉ đổi được 1 lần.
 • Gói quà 《Diệu Âm Tâm Kinh》chỉ đổi được 16 lần
 • 《Túi Như Ý》 chỉ đổi được 28 lần .
 • 《Lục Đạo Kim Quyển 1》 《Lục Đạo Kim Quyển 2》 《Lục Đạo Kim Quyển 3》 có thể ghép với vật phẩm khác để đổi giới hạn số lần ở hoạt động Hoạt Động 4