Bát Trận Đồ

Từ 05-12-13 đến 12-12-13

Trang Bị Hiên Viên

Nội dung hoạt động

“Thủ trì Hiên Viên giang hồ hành

Hung trung hào khí can vân thiên

Túy xuy hoành tịch hoa vũ lạc

Tà ỷ trường kiếm nhậm lưu niên”

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hiên Viên Cường Hóa Phù 88888v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dùng để cường hóa Trang Bị Hiên Viên, tỷ lệ thành công 100%.
Hiên Viên Bội Kiếm 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Hiên Viên Thần Giáp 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Hiên Viên Giới Chỉ 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Hiên Viên Kim Ấn 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Thiên Công Đồ 30v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp trang bị Hiên Viên

Hiên Viên Thần Thạch

Hiên Viên Thần Thạch có thể được dùng để đúc tạo thành trang bị Hiên Viên

Vật phầm yêu cầu Vật phẩm đổi đượcHình ảnh
1 Hiên Viên Thần Thạch = Hiên Viên Bội Kiếm *1
1 Hiên Viên Thần Thạch = Hiên Viên Thần Giáp *1
1 Hiên Viên Thần Thạch = Hiên Viên Giới Chỉ *1
1 Hiên Viên Thần Thạch = Hiên Viên Kim Ấn *1
1 Hiên Viên Thần Thạch =

Huân Chương Hoàng Kim *1

1 Hiên Viên Thần Thạch =

Thiết Trảo Thú *1

1 Hiên Viên Thần Thạch =

Huân Chương Thần Điêu *1

1 Hiên Viên Thần Thạch =

Huân Chương Hỏa Phụng *1