Bộ Trang Bị Hiên Viên

Từ 05-07-13

Hiên Viên Cường Hóa Phù

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được hoặc đổi ở hoạt động

Công dụng: Dùng để đảm bảo 100% tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị Hiên Viên.

Cách sử dụng

  • Bước 1: Người chơi có được Hiên Viên Cường Hóa Phù có thể chọn “Hiên Viên Phù” để gia tăng tỷ lệ thành công lên 100%
  •  

  • Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sau khi click vào ô Hiên Viên Phù tiếp tục sử dụng Thiên Công Đồ để cường hóa
  •  

Ghi chú

  • Hiên Viên Cường Hóa Phù khi sử dụng để cường hóa Trang Bị Hiên Viên sẽ có tỉ lệ thành công 100%.