Bộ Trang Bị Hiên Viên

Từ 05-07-13

Huân Chương Hoàng Kim

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được hoặc đổi ở hoạt động Huân Chương Hoàng Kim

 

Huân Chương Hoàng Kim.

 

Sử dụng: Người chơi có thể nhấn sử dụng để đeo Huân Chương Hoàng Kim

Cường hóa

Bước 1: Người chơi có được Huân Chương Hoàng Kim có thể chọn “Cường Hóa”.

 

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Thiên Công Đồ để cường hóa

 

Bước 3: Chọn Cường hóa để tiến hành cường hóa Huân Chương

Cường hóa thành công, Huân Chương Hoàng Kim sẽ tăng thêm 1 cấp sao và thuộc tính cộng thêm.

Cường hóa thất bại, Huân Chương Hoàng Kim sẽ bị vỡ, kiếm sẽ mất.

Ghi chú

  • Huân Chương Hoàng Kim nếu cường hóa thất bại sẽ bị mất đi.
  • Cường hóa thành công sẽ gia tăng cấp sao và thuộc tính cộng thêm
  • Huân Chương Hoàng Kim cấp 10 sẽ tăng tất cả tầng võ công 2 tầng