Các tính năng Phiên Bản Mới

Từ 12-04-13

Hiên Viên Bội Kiếm

“Thủ trì Hiên Viên giang hồ hành

Hung trung hào khí can vân thiên

Túy xuy hoành tịch hoa vũ lạc

Tà ỷ trường kiếm nhậm lưu niên”

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được hoặc đổi ở hoạt động Hiên Viên Bội Kiếm

 

Sử dụng: Người chơi có thể nhấn sử dụng để đeo Hiên Viên Bội Kiếm

Cường hóa

Bước 1: Người chơi có được Hiên Viên Bội Kiếm có thể chọn “Cường Hóa”.

 

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Thiên Công Đồ để cường hóa

 

Bước 3: Chọn Cường hóa để tiến hành cường hóa bội kiếm

Cường hóa thành công, Hiên Viên Bội Kiếm sẽ tăng thêm 1 cấp sao và thuộc tính cộng thêm.

Cường hóa thất bại, Hiên Viên Bội Kiếm sẽ bị vỡ, kiếm sẽ mất.

Ghi chú

  • Hiên Viên Bội Kiếm nếu cường hóa thất bại sẽ bị mất đi.
  • Cường hóa thành công sẽ gia tăng cấp sao và thuộc tính cộng thêm
  • Hiên Viên Bội Kiếm cấp 10 sẽ tăng tất cả tầng võ công 2 tầng