Chúc Mừng Năm Mới

Từ 27-12-12 đến 03-01-13

Hoạt Động Thường Niên

Võ Lâm Chí Tôn, ngoài bạn còn ai nữa! Thuốc thần kì của thú cưỡi mới chính thức xuất hiện, giúp cho thú cưỡi xuất chiến có thể tăng thực lực cho bạn.

Đối tượng

Tất cả các nhân sĩ trên mọi máy chủ.

Các Vật Phẩm Khác

Vật phẩm Vật phẩm đổi được Hình ảnh Mô tả
1 Mảnh Vân Thạch 01 Kinh Nghiệm Loại 4 + 01 Thông Vàng Chân Khí

 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm và chân khí.
10 Mảnh Vân Thạch + 10 Kim Bài 01 Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm 100 điểm cho 1 thuộc tính trưởng thành tối đa của thú cưỡi
50 Mảnh Vân Thạch + 6 Ngọc Tỉ Thuần + 18 Kim Bài 01 Đá Chế Tạo- Trang Bị
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: chế tạo trang bị cam truyền thuyết
2 Kim Bài + 1 Hồng Ngọc 6 + 1 Mã Não 6 + 1 Hắc Noãn 6 + 1 Phỉ Thúy 6 + 1 Trân Châu 6 + 1 Lam Thủy Tinh 6 01 Ngọc Tỉ Thuần
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp đá quý (loại 6) sẽ được đá quý (loại 7)
10 Kim Bài + 1 Bí kíp Phá Huyết Cuồng Sát+ 1 Bí kíp Ngưng Huyết Li Hồn + 1 Bí kíp Tả Hữu Hổ Bác+ 1 Bí kíp Đạn Chỉ Thần Thông+ 1 Bí kíp Càn Khôn Đại Nã Di + 888 Bích Linh Đơn 1000 Mảnh Bí Kíp Đan Điền (Thượng)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Đan Điền Tầng 8
10 Kim Bài + 1 Bí kíp Ngưng Huyết Li Hồn + 1 Bí kíp Tả Hữu Hổ Bác+ 1 Bí kíp Đạn Chỉ Thần Thông+ 1 Bí kíp Càn Khôn Đại Nã Di+ 1 Bí kíp Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng + 666 Bích Linh Đơn 1000 Mảnh Bí Kíp Đan Điền (Hạ)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Đan Điền Tầng 8
10 kim bài + 400 Bồ Đề Đơn + 20 Bồ Đề Đơn Thần Kỳ 1000 Vô Tự Thiên Thư (Thượng)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Rèn Luyện Tầng 8
10 kim bài + 200 Bồ Đề Đơn + 40 Bồ Đề Đơn Thần Kỳ 1000 Vô Tự Thiên Thư (Hạ)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Rèn Luyện Tầng 8
12 kim bài + 400 Long Thú Cân + 20 Long Thú Cân Thần Kỳ 1000 Mảnh Bí Kíp Thần Cung (Thượng)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Cung Tiễn Cấp 7
12 kim bài + 200 Long Thú Cân + 40 Long Thú Cân Thần Kỳ 1000 Mảnh Bí Kíp Thần Cung (Hạ)
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Cung Tiễn Cấp 7

Sách Kỹ Năng

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
10 Kim Bài + 3 Mảnh Trầm Thụy Tiễn + 6 Mảnh Vân Thạch Bí Kíp Trầm Thụy Tiễn
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ chiêu thức Trầm Thụy sử dụng cho Cung Tiễn.
10 Kim Bài + 3 Mảnh Long Tượng Bát Nhã Công +6 Mảnh Vân Thạch Bí Kíp Long Tượng Bát Nhã Công
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ chiêu thức Long Tượng Bát Nhã Công của Đan Điền.
8 Kim Bài + 3 Mảnh Lăng Ba Vi Bộ+ 6 Mảnh Vân Thạch Bí Kíp Lăng Ba Vi Bộ
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ chiêu thức Lăng Ba Vi Bộ của Đan Điền.
8 Kim Bài + 3 Mảnh Liệt Hỏa Tiễn + 6 Mảnh Vân Thạch

Bí Kíp Liệt Hỏa Tiễn

 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ chiêu thức Liệt Hỏa sử dụng cho Cung Tiễn.

Hổ Phách Kỳ Bí

Cầm tinh 12 con giáp: Chuột, Trâu, Hổ, Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Lợn đều ẩn chứa 1 sức mạnh huyền bí. Mỗi con đều mang đến may mắn cho mọi người
Vật phẩm yêu cầu Hình Ảnh Vật phẩm đổi được Hình Ảnh
888 Lệnh Bài Minh Chủ

1 Hổ Phách-Dần (khóa)
1688 Lệnh Bài Minh Chủ

1 Hổ Phách-Thìn (khóa)

Bảo Thạch Loại 10

Tương truyền trong dân gian Bảo Thạch Loại 10 có thể giúp tăng sức mạnh của các trang bị lên đến mức tối thượng. Các loại Bảo Thạch này thường chỉ có ngôi vị Võ Lâm Chí Tôn mới có thể sở hữu được.

1 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc +1 Hồng Ngọc Loại 7 --> Hồng Ngọc Loại 10 *1(khóa)

Hộ Dực Khai Quang

Đá thượng cổ có sức mạnh thượng cổ, dùng 1 Búa Khai Quang và 100 đạo cụ này để kích hoạt sức mạnh thượng cổ của Hổ Dực.
1 Kim Bài + 8Lệnh Bài Minh Chủ+18 Mảnh Vân Thạch --> Đá Khai Quang*1(khóa)

Nguyên Liệu Cao Cấp

Nguyên liệu có thể sử dụng trong hệ thống Thú cưỡi, Rèn luyện, Đan điền, Cung, Sáo, Bát Quái Chưởng, Ám Khí, Giáng Long Thập Bát Chưởng, có thể dùng thay thế các nguyên liệu khác để tăng cấp hệ thống!

Lệnh Bài Minh Chủ*30 --> Nguyên Liệu Cao Cấp*10(khóa)

Vật phẩm yêu cầu Vật phẩm đổi được Hình ảnh Mô Tả
30 Lệnh Bài Minh Chủ 10 Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp.

Hổ Dực Xuất Thế

Hổ Dực là loại đao thời Thượng Cổ. Tương truyền từng bị Thương Thang dùng thần khí phá vỡ tại Hạ Triều Thái Miếu, mai danh ẩn thích từ đó. Người đời sau may mắn có được Mảnh Nhẫn Giả, rèn thành Hổ Dực. Ngàn năm trôi qua, tà khí đã giảm. Đao này do lúc trước nhuộm đầy tà khí, toàn thân luôn u ám.Ngàn năm trôi qua trong nháy mắt, vẫn giữ được tà khí ngất trời. Oán Thương Thang chuyện năm đó, Hổ Dực ra đời định giang sơn.

Thu thập đủ 《Mảnh Hổ Dực 1》《Mảnh Hổ Dực 2》《Mảnh Hổ Dực 3》《Mảnh Hổ Dực 4》《Mảnh Hổ Dực 5》《Mảnh Hổ Dực 6》để đổi 《Hổ Dực

 • Nơi đổi:
  • Tại NPC Sứ Giả Hoat Động ở thành Tương Dương Phủ
 • Công thức:
Vật phẩm yêu cầu Vật phẩm đổi được Hình ảnh Mô Tả
666 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
888 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
1666 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
1888 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
2666 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.
2888 Lệnh Bài Minh Chủ 01 Mảnh Hổ Dực 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để rèn thần binh Hổ Dực.

Lệnh Bài Minh Chủ

 • Người chơi có thú cưỡi Long Lân trở lên, có thể thông qua việc sử dụng Luyện Cốt Đơn*10(khóa) còn thời gian sử dụng để tiến hành đổi 10 Lệnh Bài Minh Chủ.

 • Người chơi có Đan Điền đạt cấp 8, có thể thông qua việc sử dụng Bích Linh Đơn*10(khóa) ,còn thời gian sử dụng để tiến hành đổi Lệnh Bài Minh Chủ*10(khóa).

 • Người chơi có Độc Cô Cửu Kiếm đạt cấp 9,có thể thông qua việc sử dụng Hỗn Nguyên Đơn*10(khóa), còn thời gian sử dụng để tiến hành đổi Lệnh Bài Minh Chủ*10(khóa).

 • Người chơi có Rèn Luyện đạt cấp 8, có thể thông qua việc sử dụng Bồ Đề Đơn*10(khóa), còn thời gian sử dụng để tiến hành đổi Lệnh Bài Minh Chủ*10(khóa).

 • Người chơi có Cung Tiễn đạt cấp 7, có thể thông qua việc sử dụng Long Thú Cân*10(khóa), còn thời gian sử dụng để tiến hành đổi Lệnh Bài Minh Chủ*10(khóa).

 • Thông qua việc sở hữu Lệnh Bài Minh Chủ*500 có thể đổi được Thú Cưỡi Thần Đơn*1(khóa).

Lệnh Bài Minh Chủ
Điều kiện Vật phẩm cần để đổi Vật phẩm đổi thành công Mô tả
Thú cưỡi Long Lân


10 Luyệt Cốt Đơn Khóa(khóa)


10 Lệnh Bài Minh Chủ Khóa(khóa)

 • Tính chất: khóa
  Công dụng: dùng để đổi Thú Cưỡi Thần Đơn
Đan Điền đạt cấp 8
10 Bích Linh Đơn (khóa)

10 Lệnh Bài Minh Chủ (khóa)
Độc Cô Cửu Kiếm đạt cấp 9
10 Hỗn Nguyên Đơn (khóa)

10 Lệnh Bài Minh Chủ (khóa)
Rèn Luyện đạt cấp 8
15 Bồ Đề Đơn (khóa)

10 Lệnh Bài Minh Chủ (khóa)
Cung Tiễn đạt cấp 7
10 Long Thú Cân (khóa)

10 Lệnh Bài Minh Chủ (khóa)
Thú Cưỡi Thần Đơn
Vật phẩm cần để đổi Vật phẩm đổi thành công Mô tả

500 Lệnh Bài Minh Chủ (khóa)

Thú Cưỡi Thần Đơn (khóa)
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng thêm thuộc tính cho thú cưỡi, khi thú cưỡi này xuất chiến sẽ trực tiếp tăng thuộc tính cho nhân vật

Ghi chú

Thú Cưỡi Thần Đơn có thể tăng thêm thuộc tính cho thú cưỡi, khi thú cưỡi này xuất chiến sẽ trực tiếp tăng thuộc tính cho nhân vật. Vì vậy thú cưỡi xuất chiến càng mạnh, bản thân bạn cùng càng mạnh.