Chúc Mừng Năm Mới

Từ 27-12-12 đến 03-01-13

Phát Tài Cuối Tuần

Các lớp thương nhân Tương Dương dù ít dù nhiều đều tin vào sự tồn tại của Thần Tài. Từ xa xưa đã có câu chuyện đồn rằng, chỉ cần ai được Thần Tài gõ cửa, dù có không biết làm ăn đến mấy thì cũng nhanh chóng Phát Tài.

Các thương nhân trong thành Tương Dương, ai cũng mong muốn mình có may mắn được Thần Tài viếng thăm, vì vậy đã cùng nhau hợp sức lại tạo ra những món quà mang đầy ý nghĩa may mắn. Để mong đem lại sự phát đạt đến các nhân sĩ trong thành Tương Dương, cũng như chính bản thân họ.

Nội dung hoạt động: các nhân sĩ trong thời gian hoạt động, nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng theo các mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Nạp thành công 200 vàng

Nạp thành công 200 vàng vào Võ Lâm Chi Mộng sẽ nhận được các phần thưởng sau.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 200 vàng.

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Thưởng Phạt Lệnh 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: giảm độ khó, tăng phần thưởng nhiệm vụ

Cổ Thụ Phách (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí từ Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Luyện Cốt Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Đá Huyền Hoàng 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để quay Túi Như Ý

Nạp thành công 600 vàng

Nạp thành công 600 vàng vào Võ Lâm Chi Mộng sẽ nhận được các phần thưởng sau.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 600 vàng .

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Cổ Thụ Phách (Siêu) 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí từ Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Luyện Cốt Đơn 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Đá Huyền Hoàng 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để quay Túi Như Ý

Nạp thành công 1,200 ; 2,400 ; 3,600 ; 4,800 ; 6,000 ; 7,200 ; 8,400 ; 9,600 ; 10,800 và 12,000 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 10 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp 1,200 ; 2,400 ; 3,600 ; 4,800 ; 6,000 ; 7,200 ; 8,400 ; 9,600 ; 10,800 và 12,000 vàng

Cuối Tuần Vui 1
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Luyện Cốt Đơn 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút
Cuối Tuần Vui 2
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Bích Linh Đơn 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút
Cuối Tuần Vui 3
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Long Thú Cân 38
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn

Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút
Cuối Tuần Vui 4
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Bồ Đề đơn 58
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện

Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút
Cuối Tuần Vui 5
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Dịch Cân Đơn 58
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Dịch Cân Kinh
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút
Cuối Tuần Vui 6
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Bí Kíp Phi Long 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ.
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút
Cuối Tuần Vui 7
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá
Nguyên Khí Đơn 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh.
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Long Khí Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng 50% sinh lực trong vòng 30 phút

Nạp thành công 15,000 ; 30,000 ; 45,000 ; 60,000 ; 75,000 và 90,000 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 6 lần các phần quà dưới đây .

Cuối Tuần Vui 8
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm 100 điểm cho 1 thuộc tính trưởng thành tối đa của thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Hỗn Nguyên Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Độc Cô Cửu Kiếm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Cuối Tuần Vui 9
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm 100 điểm cho 1 thuộc tính trưởng thành tối đa của thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Hỏa Long Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Cửu Dương Thần Công
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Cuối Tuần Vui 10
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm 100 điểm cho 1 thuộc tính trưởng thành tối đa của thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Thăng Đoạn Thạch 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Ống Tiêu
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Cuối Tuần Vui 11
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm 100 điểm cho 1 thuộc tính trưởng thành tối đa của thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Tàng Kinh Quyển 58
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Tàng Kinh Các
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Cuối Tuần Vui 12
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm 100 điểm cho 1 thuộc tính trưởng thành tối đa của thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Vé Thái Hư Cổ 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống Tu Hành
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Cuối Tuần Vui 13
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Lệnh Bài Minh Chủ 228
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động thường niên
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Nạp thành công 188,888 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 lần các phần quà dưới đây .

Cuối Tuần Vui 14
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính chiến văn tối đa thành 1 thuộc tính chiến văn tối đa khác

Đá Khai Quang 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng búa khai quang và 100 đá khai quang để tạo ra Hổ Dực Khai Quang
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Nguyên Liệu Cao Cấp 188
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp

Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 15
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính chiến văn tối đa thành 1 thuộc tính chiến văn tối đa khác

Búa Khai Quang-Hổ Dực 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính Khai Quang của vũ khí Hổ Dực
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Nguyên Liệu Cao Cấp 188
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp

Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 16
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính chiến văn tối đa thành 1 thuộc tính chiến văn tối đa khác

Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: miễn phí 1 lần thăng cấp kỹ năng.
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Nguyên Liệu Cao Cấp 188
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp

Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 17
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính chiến văn tối đa thành 1 thuộc tính chiến văn tối đa khác

Đá Chế Tạo Trang Bị 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để chế tạo trang bị Cam Truyền Thuyết
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Nguyên Liệu Cao Cấp 188
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp

Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 18
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính chiến văn tối đa thành 1 thuộc tính chiến văn tối đa khác

Thần Thú Biến Hóa Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi các loại Thú Cưỡi Thần Thú
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Nguyên Liệu Cao Cấp 188
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp

Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 19
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính chiến văn tối đa thành 1 thuộc tính chiến văn tối đa khác

Huyết Linh Đơn 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 1000 điểm sinh lực
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Nguyên Liệu Cao Cấp 188
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: nguyên liệu quý giá dùng để thay thế các nguyên liệu khác trong hệ thống nâng cấp

Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.

Nạp thành công 288,888 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 lần các phần quà dưới đây .

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Công Đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: miễn phí 1 lần nâng cấp kỹ năng
Long Tu Đơn 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật

Thú Cưỡi Thần Đơn 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng thêm thuộc tính cho thú cưỡi,khi thú cưỡi này xuất chiến sẽ trực tiếp tăng thuộc tính cho nhân vật

Đĩnh Vàng 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 5000 vạn đồng.

Chú ý

 • Hoạt động 《Phát Tài Cuối Tuần》 chỉ diễn ra từ ngày 28/12/2012 cho đến hết ngày 30/12/2012
 • Tích lũy giá trị nạp vàng của các nhân sĩ trong hoạt động này sẽ không được tính trong hoạt động Đầu Tuần Phát Lộc 《Lộc Bất Tận Hưởng》
 • Kim Bài nhận trong họat động có thời gian sử dụng từ 28/12/2012 cho đến hết ngày 3/1/2013, khi hết thời gian hoạt động Kim Bài sẽ không thể sử dụng, quý nhân sĩ hãy nhanh chóng đổi phần thưởng tương ứng ở hoạt động 《Tiền Trang Tương Dương 》