Chương trình Khách Hàng thân thiết 2014

Từ 23-12-13

Giới Thiệu

Chương trình Hội Viên Võ Lâm Chi Mộng 2014 được xây dựng với mục đích mang đến những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho các tài khoản có những đóng góp quan trọng, thiết thực đối với game Võ Lâm Chi Mộng.

Ngay sau đây, Bổn Trang thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi gói hỗ trợ dành cho tài khoản Hội Viên Võ Lâm Chi Mộng .

Giới Thiệu

 • Thời gian xét điểm quy đổi để phân chia cấp Hội ViênTừ 00:00 ngày 24/12/2013.

 • Thời gian Hội Viên Võ Lâm Chi Mộng nhận thưởngTừ 10:00 ngày 24/12/2013 và tài khoản đã trở thành Hội Viên Võ Lâm Chi Mộng.

 • Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản có chuyển đổi ZingXu thành tiền Vàng trong Võ Lâm Chi Mộng.

 • Nội dung:

Căn cứ vào các mốc quy đổi tiền Vàng của quý nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng , hệ thống sẽ phân chia thành các cấp Hội Viên (07 cấp) khác nhau.

Nếu đủ điều kiện trở thành Hội Viên, nhân sĩ sẽ nhận các gói ưu đãi hàng tháng.

 • Trong hôm nay 24/12/2013 hệ thống chỉ mới cập nhật 3 mức Hội Viên Sao Vàng, Sao Bạc, Sao Đồng do đó trong hôm nay chỉ có 3 hội viên này nhận được thưởng.

 • Các Hội viên 4 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao sẽ được cập nhập và nhận quà vào 10:00 ngày mai 25/12/2013.

Các cấp Hội Viên Võ Lâm Chi Mộng

 • Hội Viên được chia làm 07 cấp độ dựa trên tổng Điểm Quy Đổi.

 • Thời gian xét cấp Hội Viên: 0giờ mỗi ngày.

 • Cách xét cấp độ:

Hiệu Lực 12 tháng: Lấy tổng Điểm Quy Đổi từ 23h59 ngày 23/12/2013 trở về 00:00 28/10/2011. Hiệu lực này áp dụng cho các cấp độ hội viên Sao Vàng, Sao Bạc, Sao Đồng.

Hiệu Lực 06 tháng: Lấy tổng Điểm Quy Đổi từ 23h59 mỗi ngày trở về 180 ngày trước đó. Hiệu lực này áp dụng cho 07 cấp độ hội viên.

 • Tỷ lệ quy đổi điểm: 100 ZingXu = 01 Điểm Quy Đổi.

 • Nhận được 01 loại mã ưu đãi hàng tháng tương ứng cấp Hội Viên.

 • Các cấp Hội Viên:

Cấp Hội ViênMức điểm quy đổi của tài khoản
Hội Viên Sao Vàng 50,000 (5,000,000 Zing Xu)
Hội Viên Sao Bạc 30,000 (3,000,000 Zing Xu)
Hội Viên Sao Đồng 20,000 (2,000,000 Zing Xu)
Hội Viên 04 Sao 10,000 (1,000,000 Zing Xu)
Hội Viên 03 Sao 5,000 (500,000 Zing Xu)
Hội Viên 02 Sao 2,500 (250,000 Zing Xu)
Hội Viên 01 Sao 1,000 (100,000 Zing Xu)

Lưu Ý

 • Mã ưu đãi nhận từ số điện thoại bảo vệ tài khoản, nhân vật kích hoạt mã ưu đãi tại trang Vip.hotro.zing.vn, mở hành trang trong game để nhận quà.

 • 01 mã ưu đãi chỉ sử dụng 1 lần cho 1 tài khoản.

 • 01 mã ưu đãi chỉ sử dụng được cho 1 tài khoản chỉ định.

 • Tài khoản chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt số điện thoại bảo vệ thì không nhận được mã thưởng ưu đãi.

 • Thời gian nhận/kích hoạt mã ưu đãi: Nhân sĩ chủ động theo dõi thông tin trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

 • Trang chủ chỉ hiển thị các bộ ưu đãi mới nhất theo chu kỳ tháng.

 • Trong 1 chu kỳ tháng: Bộ ưu đãi của tháng trước chưa nhận thì sang tháng sau sẽ không được nhận.

 • Trong 1 chu kỳ tháng: Mỗi cấp độ Hội Viên, tài khoản chỉ có thể nhận quà trong game tối đa 01 lần/tháng.

 • Trong 1 chu kỳ tháng: Hội viên chỉ nhận được ở mức ưu đãi cao nhất Khi đạt cấp độ Hội viên cao nhất.

Ví dụ: Tài khoản đang là Hội Viên Sao Vàng của VÕ LÂM CHI MỘNG sẽ chỉ nhận được bộ ưu đãi của Hội viên Sao vàng, không thể nhận được các mức thấp hơn.

 • Đối với hội viên có hiệu lực 12 tháng:

Từ lần xét cấp độ đầu tiên nếu đạt được hội viên Sao Bạc, qua lần xét tiếp theo vẫn đạt được hội viên Sao Bạc thì vẫn được giữ nguyên hiệu lực 12 tháng.

Từ lần xét cấp độ đầu tiên nếu đạt được hội viên Sao Bạc, qua lần xét tiếp theo đạt được hội viên Sao Vàng thì tài khoản sẽ có hiệu lực là 06 tháng.