Cực Hạn Đan Điền

Từ 13-07-12

Đội Quân Áo Xanh

Đội Quân Áo Xanh là những chiến sĩ âm thầm lặng lẽ giúp ích cho nước nhà trong muôn ngàn việc cần được giúp đỡ. Chính vì lẽ đó, đây là họat động nhằm tôn vinh những tấm lòng nghĩa khí hào hiệp của những người chiến sĩ này,những người vẫn từng ngày âm thầm góp phẩn to lớn trong việc xây dựng xã hội ổn định, đất nước vững mạnh.

Gói quà Đội Quân Áo Xanh cần 388 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 5
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Mùa hè xanh -- 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được phẩn thưởng quý
Cổ thụ tinh phách (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Hút chân khí từ Búp Bê (đầy chân khí) không giới hạn số lần rút
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Long Thú Thần Kỳ 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được Long Thú Cân và các vật phẩm quý hiếm
Bồ Đề Thần Kỳ 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được Bồ Đề Đơn và các vật phẩm quý hiếm
Luyện Cốt Thần Kỳ 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được Luyện Cốt Đơn và các vật phẩm quý hiếm
Huyền Vũ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Luyện Cốt Đơn 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bích linh đơn 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền

Ghi chú

Trong thời gian hoạt động, mỗi nhân vật chỉ có thể mua Đội Quân Áo Xanh 2 lần .