Cửu Chỉ Thần Cái

Từ 28-06-13 đến 04-07-13

Hiên Viên Thần Giáp

Nội dung hoạt động

Hiên Viên Thần Giáp

Linh khí luyện hóa

Đại phát hào quang

Hộ cường thân thể”

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hiên Viên Thần Giáp 888v/cái
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Thiên Công Đồ 30v/cái
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: dùng để nâng cấp Hiên Viên Thần Binh

Hiên Viên Thần Giáp 10 Sao

Hiên Viên Thần Giáp khi kích hoạt đến cấp cao nhất, ngoài sức mạnh cuồng bạo tột đỉnh còn gia tăng thêm võ công cho chủ nhân của nó.

Vật phầm yêu cầu   Vật phẩm đổi được Hình ảnh
03 Hiên Viên Thần Giáp  (9 sao) = 01 Hiên Viên Thần Giáp  (10 sao)

Cường Hóa Thần Giáp

Hiên Viên Thần Giáp là tín vật ngàn năm mà khi xưa dùng để chống lại sức mạnh tà khí của Hổ Dực.

Tương truyền rằng, Hiên Viên Thần Giáp có thể dùng Thiên Công Đồ để cường hóa.

Hiên Viên Thần Giáp khi kích hoạt đến cấp cao nhất, ngoài cường khí hộ thể còn gia tăng thêm võ công cho chủ nhân của nó.

Vì vậy việc cường hóa vô cùng khó khăn, dưới sức mạnh của cường khí, thần giáp có thể bị vỡ.

Hiên Viên Thần Giáp: Mỗi lần chế tạo sẽ tiêu hao 1 Thiên Công Đồ.

Tấn công: 250

Phòng thủ: 500

Né tránh: 188


Hiên Viên Thần Giáp (1 Sao) : 100% thành công

Tấn công: 650

Phòng thủ: 1300

Né tránh: 288


Hiên Viên Thần Giáp (2 Sao) : 90% thành công

Tấn công: 1050

Phòng thủ: 2100

Né tránh: 388


Hiên Viên Thần Giáp (3 Sao) : 80% thành công

Tấn công: 1450

Phòng thủ: 3900

Né tránh: 488


Hiên Viên Thần Giáp (4 Sao) : 70% thành công

Tấn công: 2250

Phòng thủ: 4500

Né tránh: 688


Hiên Viên Thần Giáp (5 Sao) : 60% thành công

Tấn công: 3050

Phòng thủ: 6100

Né tránh: 888


Hiên Viên Thần Giáp (6 Sao) : 50% thành công

Tấn công: 3850

Phòng thủ: 7700

Né tránh: 1088


Hiên Viên Thần Giáp (7 Sao) : 40% thành công

Tấn công: 5100

Phòng thủ: 10200

Né tránh: 1288


Hiên Viên Thần Giáp (8 Sao) : 30% thành công

Tấn công: 6350

Phòng thủ: 12700

Né tránh: 1488


Hiên Viên Thần Giáp (9 Sao) : 20% thành công

Tấn công: 7600

Phòng thủ: 15200

Né tránh: 1688


Hiên Viên Thần Giáp (10 Sao) : 20% thành công

Tấn công: 8850

Phòng thủ: 17700

Né tránh: 1888

Tất cả tầng võ công: +2 tầng