Đại Hội Tỷ Võ lần III

Từ 16-07-12

Đấu trường

Lôi Đài Tỷ Võ được mở ra cho tất cả các nhân sĩ võ lâm. Cơ hội dành cho tất cả. Bằng hữu có tự tin bước vào lôi đài khiêu chiến?

Vào đấu trường

Người chơi nhấn vào biểu tượng Đấu Trường để xem tin.

Mở sang giao diện Đại Hội Tỷ Võ và chọn Vào Tỷ Võ.

Vật phẩm hỗ trợ

Tên vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Thiên Sơn Tuyết Liên
  • Tính chất: Khóa
  • Công dụng: Thuốc thần kỳ dùng để hồi sinh cao thủ trong đấu trường Đại Hội Tỷ Võ. Ngoài ra còn dùng để tính điểm số khi thi đấu.
  • Số lượng: 5 Thiên Sơn Tuyết Liên / vòng đấu
  • Nguồn gốc: Vật phẩm hỗ trợ, được hệ thống gửi trực tiếp vào Túi Liên Đấu

Bản đồ thi đấu

Người chơi đến gặp NPC - Chuyển Luân Vương tại thành Tương Dương - tọa độ (52:34), Chọn dòng “Báo danh đại hội tỷ võ” để đăng kí thi đấu.

Bản đồ Viên Nguyệt

Bản đồ Đa Tình Viên

Bản đồ thao trường

Trước thời gian thi đấu 5 phút, nhân vật phải vào Đấu Trường thi đấu. Nhân vật vắng mặt sẽ bị xử thua.