Đan Điền Xuất Thế

Từ 03-02-12 đến 09-02-12

Truy Tìm Bí Kíp

Một loạt những tuyệt học trong tiểu thuyết Kim Dung sẽ được tái hiện trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Đông Tà Hoàng Dược Sư với Đàn chỉ thần thông vang danh khắp chốn. Đoàn Dự với tuyệt kỹ "chạy trốn" lăng Ba Vi Bộ đỉnh đỉnh đại danh. Cùng với bộ võ công thượng thừa của Minh giáo: Càn khôn đại na di.

Mật tịch thất truyền, tìm kiếm tại đâu?

Thu thập và đổi nguyên liệu

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
128 Tàng Bảo Đồ + 188 Mảnh Bí Kíp Quà Mảnh Bí Kíp
188 Tàng Bảo Đồ + 128 Mảnh Bí Kíp Quà Tàng Bảo Đồ
Quà Mảnh Bí Kíp
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Kinh nghiệm đơn x 2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Chân khí x 2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm được nhiều chân khí
Thuốc tấn công 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tấn công tăng 10% trong 3 phút
Thuốc phòng thủ 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: phòng thủ tăng 10% trong 3 phút
Thuốc sức khỏe 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: thể lực, nội lực, sinh lực tăng 10% trong 3 phút

Thuốc thân pháp 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% trong 3 phút
Quà Tàng Bảo Đồ
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Đại chân khí 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được 1000 chân khí sau khi sử dụng
Kinh mạch đồng nhân 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng xác suất đả thông kinh mạch
Chân Long đồng nhân 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ xung kinh mạch Chân Long
Bùa bế quan 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhân đôi hiệu quả phần thưởng bế quan

Quá Trình kết hợp với các loại Cơ Quan

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
188 Tàng Bảo Đồ + 188 Mảnh Bí Kíp + 5 Cơ Quan Đồng Quà bí kíp cấp 1
188 Tàng Bảo Đồ + 188 Mảnh Bí Kíp + 10 Cơ Quan Bạc Quà bí kíp cấp 2
288 Tàng Bảo Đồ + 288 Mảnh Bí Kíp + 1 Cơ Quan Vàng Quà bí kíp thất truyền
 • Cơ Quan Đồng : có xác suất nhận được khi đánh boss phó bản Thiên Quan
 • Cơ Quan Bạc: có xác suất nhận được khi đánh boss phó bản Doanh Trại
 • Cơ Quan Vàng: mua được khi tham gia hoạt động Long Chi Chúc Phúc
Quà bí kíp cấp 1
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Luyện cốt đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Tiến cấp phù 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: giúp giữ nguyên phẩm chất của thú cưỡi khi nâng cấp
Tư chất đơn 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tư chất và phẩm chất của thú cưỡi
Quà bí kíp cấp 2
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Bùa bế quan 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Nhân đôi hiệu quả phần thưởng bế quan
Bồ đề đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện thân thể
Đá may mắn 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỉ lệ thành công của thăng cấp trang bị, ghép mật tịch…
Túi bảo thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được các loại bảo thạch quý hiếm
Bí kíp thất truyền
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hồng ngọc cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để khảm nạm vào vũ khí và trang bị thú cưỡi
Phỉ thúy cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để khảm nàm vào trang sức và trang bị cưỡi
Gói quà may mắn   1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được các vật phẩm quí hiếm
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Thông lam 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng

Lưu ý

Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi được các phần quà: Quà Mảnh Bí Kíp, Quà Tàng Bảo Đồ, Quà Bí Kíp Cấp 1, Quà Bí Kíp Cấp 2, Quà Bí Kíp Thất Truyền 1 lần trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.