Giỗ Tổ Hùng Vương

Từ 19-04-13 đến 25-04-13

Cuối Tuần Phát Tài

Các lớp thương nhân Tương Dương dù ít dù nhiều đều tin vào sự tồn tài của Thần Tài. Từ xa xưa đã có câu chuyện đồn rằng, chỉ cần ai được Thần Tài gõ cửa, dù có không biết làm ăn đến mấy thì cũng nhanh chóng Phát Tài.

Các thương nhân trong thành Tương Dương, ai cũng mong muốn mình có may mắn được Thần Tài viếng thăm, vì vậy đã cùng nhau hợp sức lại tạo ra những món quà mang đầy ý nghĩa may mắn.Để mong đem lại sự phát đạt đến các nhân sĩ trong thành Tương Dương, cũng như chính bản thân họ.

Nội dung hoạt động: các nhân sĩ trong thời gian hoạt động, nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng theo các mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Nạp thành công 200 vàng

Nạp thành công 200 vàng vào Võ Lâm Chi Mộng sẽ nhận được các phần thưởng sau.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 200 vàng.

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Cổ Thụ Phách (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí từ Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Luyện Cốt Đơn 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Đào Thực Tinh Túy 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật

Nạp thành công 600 vàng

Nạp thành công 600 vàng vào Võ Lâm Chi Mộng sẽ nhận được các phần thưởng sau.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 600 vàng .

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Cổ Thụ Phách (Siêu) 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí từ Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Luyện Cốt Đơn 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Đào Thực Tinh Túy 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Hiên Viên Bội Kiếm   1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: đeo vào ô huy chương làm tăng thuộc tính cho nhân vật

Nạp thành công 1,200 ; 2,400 ; 3,600 ; 4,800 ; 6,000 ; 7,200 ; 8,400 ; 9,600 ; 10,800 và 12,000 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 10 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp 1,200 ; 2,400 ; 3,600 ; 4,800 ; 6,000 ; 7,200 ; 8,400 ; 9,600 ; 10,800 và 12,000 vàng

Cuối Tuần Vui 1
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Luyện Cốt Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 2
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Bích Linh Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 3
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Long Thú Cân 88
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn

Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 4
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Bồ Đề đơn 88
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện

Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 5
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Dịch Cân Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Dịch Cân Kinh
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 6
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Bí Kíp Phi Long 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ.
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 7
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Nguyên Khí Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh.
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 8
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Bát Cốt Đơn 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Bát Quái Chưởng
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 9
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Vé Thái Hư Cổ 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để Tu Hành
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm
Cuối Tuần Vui 10
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Tàng Kinh Quyển 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Chân Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500 điểm chân khí
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để ghép thẻ đổi Ma Ảo Chiến Kỳ

Kho Báu Vô Tận 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp với Đá Thiên Nhãn mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm

Nạp thành công 15,000 ; 30,000 ; 45,000 ; 60,000 ; 75,000 và 90,000 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 6 lần các phần quà dưới đây .

Cuối Tuần Vui 11
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Hỗn Nguyên Đơn 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Độc Cô Cửu Kiếm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Cuối Tuần Vui 12
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Hỏa Long Đơn 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Cửu Dương Thần Công
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Cuối Tuần Vui 13
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Thăng Đoạn Thạch 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thăng cấp kỹ năng Ống Tiêu
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Cuối Tuần Vui 14
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Bí Kíp Giáng Long 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Giáng Long Thập Bát Chưởng
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Cuối Tuần Vui 15
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Lệnh Bài Thiên Quan 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống Thập Bát Đồng Nhân
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Cuối Tuần Vui 16
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Bí Kíp Cửu Âm 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống Cửu Âm Chân Kinh
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Cuối Tuần Vui 17
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Lục Mạch Huyền Đơn 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống Lục Mạch Thần Kiếm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 18
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Mảnh Thần Khuyển 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tạo vũ khí Thần Khuyển
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 19
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Đá Kích Hoạt Thần Khuyển 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt Thần Khuyển
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 20
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Đá Khai Quang 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp 100 viên đá để kích hoạt Hổ Dực Khai Quang
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 21
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Chùy Tím 28
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính trụy và nâng cấp 11 sao

Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng để nhận được bảo thạch quý giá

Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ   1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi 1 trong 25 loại Chiến Kỳ
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật

Nạp thành công 138,888 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 lần các phần quà dưới đây .

Cuối Tuần Vui 22
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật

Vạn Năng Cường Hóa Phù 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Chiến Kỳ
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 23
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật

Thẻ Đồ Đằng   1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính Chiến Văn tối đa thành 1 thuộc tính tối đa khác
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 24
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật

Ngũ Hành Thần Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Tổng Cương trong Ngũ Hình
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.

Nạp thành công 188,888 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 lần các phần quà dưới đây .

Cuối Tuần Vui 25
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Búa Khai Quang-Hổ Dực 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính Khai Quang của vũ khí Hổ Dực
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 26
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi

Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 27
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Bản Chế Tạo Ngọc 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp ngọc loại 7 thành ngọc loại 10
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.
Cuối Tuần Vui 28
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Công Đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: miễn phí 1 lần nâng cấp kỹ năng
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật

Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị

Đào Thực Tinh Túy 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2888 vạn đồng.

Nạp thành công 288,888 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 lần các phần quà dưới đây .

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng ngay 1 đẳng cấp nhân vật
Đào Thực Tinh Túy 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật

Chú ý

 • Hoạt động 《Phát Tài Cuối Tuần》chỉ diễn ra từ ngày 19/4/2013 cho đến hết ngày 21/4/2013
 • Tích lũy giá trị nạp vàng của các nhân sĩ trong hoạt động này sẽ không được tính trong hoạt động 《Đầu Tuần Phát Lộc》, 《Lộc Bất Tận Hưởng》
 • Kim Bài nhận trong họat động có thời gian sử dụng từ 19/4/2013 cho đến hết ngày 25/4/2013, khi hết thời gian hoạt động Kim Bài sẽ không thể sử dụng, quý nhân sĩ hãy nhanh chóng đổi phần thưởng tương ứng ở hoạt động 《Tiền Trang Tương Dương 》