Giỗ Tổ Hùng Vương

Từ 19-04-13 đến 25-04-13

Hoạt Động Đặc Biệt

Tương truyền trong giang hồ nếu bạn gặp được Thần Long thì sẽ được ước 8 điều ước. Nhưng để gặp được là vô cùng khó khắn vì Thần Long chỉ xuất hiện 1000 năm một lần trên trần gian. Bao nhiêu cao thủ đã tốn cả đời mình để chỉ mong nhìn thấy Thần Long một lần trong đời để đạt được hoài bão thống nhất cõi Võ Lâm Chi Mộng. Trong hoạt động Thần Long Giáng Thế lần này, Thần Long trong truyền thuyết lại 1 lần nữa xuất hiện trong cõi Võ Lâm Chi Mộng.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, các nhân sĩ có thể sở hữu các vật phẩm giá trị với sự chúc phúc từ Thần Long trong truyền thuyết

Thần Long Giáng Thế

- Hoạt động Thần Long Giáng Thế chỉ diễn ra 3 ngày từ 0h ngày 19/04/2013 đến 23h59 ngày 21/4/2013

Tên vật phẩm Hình ảnh Giá bán/Số lượng Mô Tả
Đồ Chiến Văn 48v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc thuộc tính Chiến Văn cho trang bị
Hỏa Long Đơn 24v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Dương Thần Công
Thăng Đoạn Thạch 24v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Lệnh Bài Thiên Quan 24v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đồng Nhân Ải
Bát Cốt Đơn 16v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng Bát Quái Chưởng
Bí Kíp Phi Long 20v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ