Hoàng Đồ Bá Nghiệp

Từ 20-12-13 đến 26-12-13

Hoàng Đồ Bá Nghiệp

Cùng chào đón phiên bản mới “Hoàng Đồ Bá Nghiệp”, nơi chí anh tài cùng tài mưu lược sẽ được trọng dụng; nơi mà các nghĩa sĩ, anh hùng – các huynh đệ trong bang hội sẽ cùng chung một chí hướng.

Mở Hoàng Đồ - Dựng Bá Nghiệp

Các nhân sĩ thông qua hoạt động này có thể mua được các gói quà 《Hoàng Đồ Bá Nghiệp》.

Thông qua hoạt động, các nhân sĩ có thể đổi được:

Hoàng Đồ Bá Nghiệp 1

Gói quà Hoàng Đồ Bá Nghiệp 1 cần 108 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bạch Hổ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Gói Quà Phúc Long 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Bồ Đề Đơn, Luyện Cốt Đơn và vật phẩm quý hiếm
Kim Thiền Đơn 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Kim Thiền Thoát Xác
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Hiệu Lệnh Thiên Hạ 2

Gói quà Hiệu Lệnh Thiên Hạ 2 cần 208 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thanh Long Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Gói Quà Quý Long 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Long Thú Cân, Bích Linh Đơn và vật phẩm quý hiếm
Bí Kíp Thái Huyền 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp tính năng Thái Huyền
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Hoàng Đồ Bá Nghiệp 3

Gói quà Hoàng Đồ Bá Nghiệp 3 cần 308 vàng bao gồm những phần thưởng sau

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Huyền Vũ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Bắc Minh Tâm Pháp 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Bắc Minh Thần Công
Gói Quà Hưng Long 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Hỏa Long Đơn, Bí Kíp Cửu Âm và vật phẩm quý hiếm
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Hoàng Đồ Bá Nghiệp 4

Gói quà Hoàng Đồ Bá Nghiệp 4 cần 408 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chu Tước Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Hỏa Long Đơn 58
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Dương Thần Công
Gói Quà Trúc Long 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Hộ Thể Thần Đơn, Bí Kíp Tử Hà, vật phẩm quý hiếm
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Chú ý

 • Trong thời gian hoạt động mỗi nhân sĩ chỉ có thể mua gói Hoàng Đồ Bá Nghiệp 1》, 《Hoàng Đồ Bá Nghiệp 2》, 《Hoàng Đồ Bá Nghiệp 3》, 《Hoàng Đồ Bá Nghiệp 4》 2 lần.