Hướng dẫn về tài khoản và nạp thẻ

Từ 27-04-12

Thay đổi mật khẩu khi bị hack

Bước 1

Khi tài khoản của các nhân sĩ bị kẻ xấu lấy trộm mật khẩu. Các nhân sĩ muốn thay đổi mật khẩu vui lòng nhấn vào link https://id.zing.vn để đổi mật khẩu mới.

Bước 2

Chọn “Quên mật khẩu?” để tiến hành lấy lại mật khẩu mới.

Bước 3

Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu chọn “Quên mật khẩu” để lấy mật khấu cấp 1 mới (mật khẩu dùng để đăng nhập trò chơi) và chọn “Tiếp tục” để tiến hành.

Bước 4

Chọn hình thức lấy lại mật khẩu thông qua các thông tin của tài khoản.

Bước 5 - quan trọng

Sau khi thay đổi mật khẩu thành công. Các nhân sĩ phải thực hiện 1 thao tác đăng nhập tài khoản và nhấn nút “Thoát” theo hình bên dưới.

Lưu ý

Nếu sau khi các nhân sĩ lấy lại mật khẩu thành công nhưng không làm thao tác này thì kẻ xấu không cần biết mật khẩu mới của các nhân sĩ nhưng vẫn có thể vào được tài khoản của các nhân sĩ.