Huyền Thoại Tứ Linh

Từ 21-09-12 đến 27-09-12

Huyền Thoại Tứ Linh

Closed Beta

Tứ Linh được người xưa tạo ra từ bốn chòm sao cùng tên ở bốn phương trời. Chúng mang bên mình bốn nguyên tố tạo thành trời đất theo quan niệm của người xưa (lửa, nước, đất và gió). Và việc chọn nơi để làm thành kinh đô phải hội tụ yếu tố hòa hợp giữa các nguyên tố ấy.Các bậc tiền bối đã đem 4 con thánh thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ để giới thiệu các nhân sĩ trong chốn Võ Lâm Chi Mộng chuẩn bị chinh phục thánh thú.

Nguyên Liệu

Các nhân sĩ thông qua đánh quái có thể nhận được Hồn Thú. Thu thập số lượng tương ứng sẽ đồng thời kết hợp với Lôi Linh Thạch, Hỏa Linh Thạch, Phong Linh Thạch, Thủy Linh ThạchNgũ Hành Thạch sẽ đổi được các phần thưởng quý giá.

Công thức đổi quà nguyên liệu

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
288 Hồn Thú + 10 Lôi Linh Thạch Thanh Long Phương Đông
288 Hồn Thú + 10 Hỏa Linh Thạch Chu Tước Phương Nam
68 Hồn Thú + 10 Phong Linh Thạch Bạch Hổ Phương Tây
68 Hồn Thú + 5 Thủy Linh Thạch Huyền Vũ Phương Bắc
2 Hồn Thú + 1 Ngũ Hành Thạch + 2000 Đồng Huyền Thoại Tứ Linh 1
1 Tứ Linh Hội Tụ 1 + 2 Ngũ Hành Thạch + 6000 Đồng Huyền Thoại Tứ Linh 2
1 Tứ Linh Hội Tụ 2 + 4 Ngũ Hành Thạch + 14000 Đồng Huyền Thoại Tứ Linh 3
1 Tứ Linh Hội Tụ 3 + 8 Ngũ Hành Thạch + 30000 Đồng Huyền Thoại Tứ Linh 4

Chú ý

 • Lôi Linh Thạch, Hỏa Linh Thạch, Phong Linh Thạch thông qua BOSS phó bản và BOSS thế giới có.
 • Ngũ Hành Thạch thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc có thể mua được.
 • Thủy Linh Thạch thông qua phó bản Vạn Thú Cốc có được.

Thanh Long Phương Đông

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Bích Linh Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Tiến cấp phù 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị
Luyện cốt đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bồ đề đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện
Kinh nghiệm đơn x2 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái
Thuốc tấn công 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tấn công tăng 10% trong 3 phút
Thuốc phòng thủ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: phòng thủ tăng 10% trong 3 phút
Thuốc sức khỏe 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong 3 phút, máu và nội lực tăng 10%, thể lực tăng 50 điểm
Thuốc thân pháp 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% trong 3 phút

Chu Tước Phương Nam

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Tôn chân khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000 chân khí
Chân long đồng nhân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi xung mạch Chân Long
Kinh mạch đồng nhân 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ thành công khi xung mạch Trúc Long
Thăng Đoạn Thạch 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Long thú cân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp cung tiễn
Bia Ám Khí 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Hỗn Nguyên Đơn 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: linh dược dùng để lãnh ngộ Thanh Long Phương Đông
Hỏa Long Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: linh dược dùng để lãnh ngộ Chu Tước Phương Nam
Đá Dưỡng Thiên 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thiên Sinh của trang bị
Tụ Linh Châu 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng

Bạch Hổ Phương Tây

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Bích Linh Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Tàng Kinh Quyển 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới
Bích Linh Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Tàng Kinh Quyển 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:dùng để nâng cấp Cảnh Giới

Huyền Vũ Phương Bắc

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Luyện cốt đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bí Kíp Giáng Long 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng
Luyện cốt đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bí Kíp Giáng Long 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng

Huyền Thoại Tứ Linh 1

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Bia Ám Khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Hộp Kinh Nghiệm Loại 2 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm hoặc dùng để ghép Hộp Kinh Nghiệm Loại 3
Tứ Linh Hội Tụ 1   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để đổi phần thưởng, ghép gói quà Huyền Thoại Tứ Linh 2 hoặc ghép Hộp Kinh Nghiệm

Huyền Thoại Tứ Linh 2

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Bích Linh Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm hoặc dùng để ghép Hộp Kinh Nghiệm Loại 4
Tứ Linh Hội Tụ 2   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: : dùng để đổi phần thưởng, ghép gói quà Huyền Thoại Tứ Linh 3 hoặc ghép Hộp Kinh Nghiệm

Huyền Thoại Tứ Linh 3

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hồng Ngọc Cấp 5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: khảm vào vũ khí và trang bị thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Luyện Cốt Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm hoặc dùng để ghép Hộp Kinh Nghiệm Loại 5
Tứ Linh Hội Tụ 3   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: : dùng để đổi phần thưởng, ghép gói quà Huyền Thoại Tứ Linh 4 hoặc ghép Hộp Kinh Nghiệm.

Huyền Thoại Tứ Linh 4

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hồng Ngọc Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: khảm vào vũ khí và trang bị thú cưỡi

Mộng Huyễn Đơn 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: tăng độ Mộng Huyễn cho thú cưỡi
Tàng Kinh Quyển 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Tứ Linh Hội Tụ 4   1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để đổi phần thưởng, hoặc ghép Hộp Kinh Nghiệm

Chú ý

 • Các gói quà Thanh Long Phương Đông, Chu Tước Phương Nam chỉ đổi được 1 lần.
 • Riêng gói quà Bạch Hổ Phương Tây, Huyền Vũ Phương Bắc có thể đổi được 8 lần trong suốt thời gian hoạt động.
 • • 《Tứ Linh Hội Tụ 1》 《Tứ Linh Hội Tụ 2》 《Tứ Linh Hội Tụ 3》 《Tứ Linh Hội Tụ 4》có thể ghép với vật phẩm khác để đổi giới hạn số lần ở hoạt động 《Bang Hội Tranh Tài》