Ngũ Hình Quyền

Từ 15-03-13 đến 21-03-13

Long Chi Chúc Phúc

Trong nhân gian luôn có rất nhiều truyền thuyết, đặc biệt là những truyền thuyết về Thần Long, có thể thấy con người rất hiếu kì về sự tồn tại của Thần Long. Đến ngày nay, Võ Lâm Chi Mộng đã có những ghi chép về Long Chi Chúc Phúc, theo kể, để khích lệ những nhân sĩ võ lâm hiện thực hành trình của mình, Cổ Long Lão Lão đã tặng cho các truyền nhân Long Chi Chúc Phúc. Trong lần hoạt động này Long Chi Chúc Phúc như là lời chúc mừng thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón phiên bản Chiến Trường Tương Dương.

Thông qua giao diện game, các nhân sĩ có thể mua được:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả

Ngũ Hành Kim Ấn

268
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Bồ Đề Đơn, Bích Linh Đơn và vật phẩm quý hiếm

Ngũ Hành Thủy Ấn

268
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Luyện Cốt Đơn, Bát Cốt Đơn và vật phẩm quý hiếm

Ngũ Hành Mộc Ấn

268
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Thăng Đoạn Thạch, Lệnh Bài Thiên Quan và vật phẩm quý hiếm

Ngũ Hành Hỏa Ấn

268
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Hỏa Long Đơn, Lục Mạch Huyền Đơn và vật phẩm quý hiếm

Ngũ Hành Thổ Ấn

268
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Vé Thái Hư Cổ, Tàng Kinh Quyển và vật phẩm quý hiếm
Hồn Thanh Long 888
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tiến hóa Long Lân Rực Lửa thành Thanh Long
Hồn Bạch Hổ 888
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tiến hóa Long Lân Rực Lửa thành Bạch Hổ
Hồn Chu Tước 888
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tiến hóa Long Lân Rực Lửa thành Chu Tước
Hồn Huyền Vũ 888
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tiến hóa Long Lân Rực Lửa thành Huyền Vũ
Bí Kíp Giáng Long 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Giáng Long Thập Bát Chưởng
Bích Linh Đơn 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Hỗn Nguyên Đơn 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Độc Cô Cửu Kiếm
Dịch Cân Đơn 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng Dịch Cân Kinh
Luyện Cốt Đơn 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Chùy Tím 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp 11 sao và thuộc tính Truy của trang bị
Lệnh Bài Minh Chủ 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi vật phẩm quý hiếm tại hoạt động Thường Niên.
Hỏa Long Đơn 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Dương Thần Công
Nguyên Khí Đơn 368
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng Tẩy Tủy Kinh

Hắc Hổ

188
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tham gia kết hợp nhận thưởng tại hoạt động Ngũ Hình Quyền
Thanh Long 7
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tham gia kết hợp nhận thưởng tại hoạt động Ngũ Hình Quyền

Ghi chú

 • Các vật phẩm này không giới hạn thời gian và là vật phẩm khóa.