Ngũ Nhạc Kiếm Phái

Từ 07-06-13 đến 13-06-13

Hoa Sơn Phái

Phái Hoa Sơn có bản doanh nằm trên dãy Hoa Sơn của tỉnh Thiểm Tây nổi danh với Hoa Sơn Kiếm Pháp và Cuồng Phong Khoái Kiếm.

Phái Hoa Sơn có 2 trường phái tranh chấp nhau là phe Kiếm Tông lấy chiêu số kiếm thuật làm trung tâm và phe Khí Tông lấy việc rèn luyện nội Kiếm Khí làm điểm mạnh.

Hai phe phái này từng gây mâu thuẫn cực điểm trong quá khứ và gây một cuộc chém giết đẫm máu khiến cho các nhân tài phái Hoa Sơn bị tiêu diệt.

Nguyên Liệu

Các nhân sĩ thông qua đánh quái có thể nhận được 《Hoa Sơn Mật Tịch》

Kết hợp với 《Hoa Sơn Kiếm Phổ》 , 《Hoa Sơn Kiếm Pháp》 , 《Hoa Sơn Kiếm Khí》 , 《Tịch Tà Kiếm》 và 《Hoa Sơn Kiếm Ảnh》 sẽ đổi được các phần thưởng quý giá.

Công thức đổi quà nguyên liệu

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
48 【Hoa Sơn Mật Tịch】 Tàng Kinh Quyển *1
88 【Hoa Sơn Mật Tịch】 Túi Như Ý
288 【Hoa Sơn Mật Tịch】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Phổ Kiếm Phổ Cao Siêu
288 【Hoa Sơn Mật Tịch】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Pháp】 Kiếm Pháp Tuyệt Diệu
288 【Hoa Sơn Mật Tịch】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Khí Kiếm Khí Hùng Cường
288 【Hoa Sơn Mật Tịch】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Phổ】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Pháp】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Khí】 Kiếm Pháp Kỳ Môn
288 【Hoa Sơn Mật Tịch】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Phổ】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Pháp】 + 6 【Hoa Sơn Kiếm Khí】 + 1 【Tịch Tà Kiếm】 Duy Ngã Bất Bại
2【Hoa Sơn Mật Tịch】+ 3 Hoa Sơn Kiếm Ảnh + 18.000 Đồng Cuồng Phong Khoái Kiếm 1
1 Cuồng Phong Khoái Kiếm + 9 【Hoa Sơn Kiếm Ảnh】 + 28.000 Đồng Cuồng Phong Khoái Kiếm 2
1 Cuồng Phong Khoái Kiếm + 18 Hoa Sơn Kiếm Ảnh + 38.000 Đồng Cuồng Phong Khoái Kiếm 3

Chú ý

 • Hoa Sơn Kiếm Phổ: thông qua BOSS phó bản Thiên Quan có được.
 • Hoa Sơn Kiếm Pháp: thông qua BOSS phó bản Doanh Trại có được.
 • Hoa Sơn Kiếm Khí: thông qua phó bản Vạn Thú Cốc có được.
 • Tịch Tà Kiếm: thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc có thể mua được (giới hạn số lượng).
 • Hoa Sơn Kiếm Ảnh: thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc có thể mua được (giới hạn số lượng).

Kiếm Phổ Cao Siêu

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông Tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Đá Tinh Luyện 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Kinh nghiệm đơn x2 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái
Thuốc tấn Công 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tấn Công tăng 10% trong 3 phút
Thuốc phòng thủ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: phòng thủ tăng 10% trong 3 phút
Thuốc sức khỏe 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong 3 phút, máu và nội lực tăng 10%, thể lực tăng 50 điểm
Thuốc thân pháp 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% trong 3 phút
Đá Tạo Huy Chương Cấp 1 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Huy Chương Thánh Thú và Ma Thú

Kiếm Pháp Tuyệt Diệu

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Tôn chân khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000 chân khí
Chân long đồng nhân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành Công khi xung mạch Chân Long
Kinh mạch đồng nhân 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ thành Công khi xung mạch Trúc Long
Tụ Linh Châu 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng
Hỗn Nguyên Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Độc Cô Cửu Kiếm
Chùy Lục 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính Truy và thăng cấp 11 sao

Kiếm Khí Hùng Cường

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Tiến cấp phù 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị
Hỏa Long Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Dương Thần Công
Luyện Cốt Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Tẩy Tủy Đơn
18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tẩy điểm thuộc tính nhân vật
Bát Cốt Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Bát Quái Chưởng
Đá Dưỡng Thiên 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thiên Sinh của trang bị

Kiếm Pháp Kỳ Môn

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Đồ Chiến Văn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc thuộc tính chiến văn cho trang bị
Long Thú Cân 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn
Bồ Đề Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Rèn Luyện
Dịch Cân Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Dịch Cân Kinh
Đá May Mắn 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:dùng để tăng tỷ lệ thành công khi ghép bí kíp hoặc thăng cấp trang bị
Đá Tăng Tốc Tiêu 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Đoạn của Ống Tiêu
Bia Ám Khí 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Ám Khí
Bí Kíp Cửu Âm 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:dùng để nâng cấp Cửu Âm Chân Kinh

Duy Ngã Bất Bại

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Bí Kíp Phi Long 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ
Bích Linh Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Thăng Đoạn Thạch 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Tàng Kinh Quyển 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới
Bí Kíp Giáng Long 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng
Vé Thái Hư Cổ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tu Hành
Nguyên Khí Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh
Lệnh Bài Thiên Quan 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để vượt Thập Bát Đồng Nhân Ải

Cuồng Phong Khoái Kiếm 1

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Túi Bảo Thạch Cấp 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Võ Tu Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 kinh nghiệm

Cuồng Phong Khoái Kiếm 2

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Mộng Huyễn Đơn 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Võ Tu Đơn 9
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 kinh nghiệm

Cuồng Phong Khoái Kiếm 3

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thú Cưỡi Thần Đơn 1
 • Tính chất: không khóa

 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm chiến cho thú chiến

Võ Tu Đơn 24
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 kinh nghiệm

Chú ý

 • Tàng Kinh Quyển có thể đổi tối đa 188 lần
 • Các gói quà 《Kiếm Phổ Cao Siêu》 , 《Kiếm Pháp Tuyệt Diệu》 , 《Kiếm Khí Hùng Cường》 , 《Kiếm Pháp Kỳ Môn》 , chỉ đổi được 1 lần.
 • Gói quà 《Duy Ngã Bất Bại》 chỉ đổi được 2 lần
 • 《Túi Như Ý》 chỉ đổi được 38 lần .
 • 《Cuồng Phong Khoái Kiếm 1》 chỉ đổi được 888 lần .
 • 《Cuồng Phong Khoái Kiếm 2》 chỉ đổi được 688 lần .
 • 《Cuồng Phong Khoái Kiếm 3》 chỉ đổi được 288 lần .