Ngũ Sắc Chiến Kỳ

Từ 05-04-13 đến 11-04-13

Ma Ảo Chiến Kỳ

Ma Ảo Chiến Kỳ

Cờ chiến chia thành 5 loại: Xích Kim, Hậu Thổ, Tử Viêm, Huyền Thủy, Thanh Mộc tựa như 5 thuộc tính ngũ hành.

Cao thủ sở hữu càng nhiều Chiến Kỳ, công lực càng thâm hậu.

06 Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ =
Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ*1(khóa)

Sử dụng Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ có thể đổi 1 trong 25 loại Chiến Kỳ sau:

  • Xích Kim Chiến Kỳ gồm 5 loại: Trảm Phách, Phá Quân, Hung Đồ, Lục Tiên, Tuyệt Sát.
  • Huyền Thủy Chiến Kỳ gồm 5 loại: Vi Lan, Kinh Đào, Hãng Lãng, Thái Dịch, Cộng Công.
  • Thanh Mộc Chiến Kỳ gồm 5 loại: Dao Chi, Sương Đồng, Huyền Căn, Ngọc Trượng, Quỳnh Lâm.
  • Liệt Hỏa Chiến Kỳ gồm 5 loại: Luyện Ngục, Hồng Liên, Chúc Dung, Chúc U, Tiêu Diệt.
  • Hậu Thổ Chiến Kỳ gồm 5 loại: Hoàng Nha, Khôn Linh, Thiên Khư, Cửu Nhưỡng, Khung Xuyên.

Cờ Hóa Chiến Kỳ

Để phát huy tột đỉnh sức mạnh của Chiến Kỳ cao thủ võ lâm sẽ dùng Vạn Năng Cường Hóa Phù để cường hóa Chiến Kỳ.

Mỗi lần chế tạo sẽ tiêu hao 1 mảnh Vạn Năng Cường Hóa Phù. Cường hóa thành công sẽ nhận thêm thuộc tính:

Tấn công: 1088

Phòng thủ: 300

Sinh lực: 5000

Bạo kích: 50

Né tránh: 50