Nhất Thống Giang Sơn

Từ 20-07-12 đến 26-07-12

Giác Ngộ Cảnh Giới

Tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Mọi cái sẽ chẳng tới đâu nếu bản thân ta chưa sáng tỏ. Vấn đề ưu tiên không phải là những gì xung quanh mình, nhưng là chính mình. Nay tiền bối rất mong các nhân sĩ hãy cố gắng vượt qua thử thách của tiền bối, đây là 1 dịp để các nhân sĩ thể hiện chính mình trên thiên hạ.

Nguyên liệu

Các nhân sĩ thông qua đánh quái có thể nhận được Mảnh Tàng Kinh. Thu thập số lượng tương ứng sẽ đồng thời kết hợp với Hữu Lược, Đăng Đường, Hữu Lược, Lư Hoả, Thiên Quang sẽ đổi được các phần thưởng quý giá.

Công thức đổi quà nguyên liệu

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
188 Mảnh Tàng Kinh Tàng Kinh 1
208 Mảnh Tàng Kinh Tàng Kinh 2
288 Mảnh Tàng Kinh + 10 Hữu Lược Hữu Lược Tàng Kinh
288 Mảnh Tàng Kinh + 10 Đăng Đường Đăng Đường Tàng Kinh
68 Mảnh Tàng Kinh + 10 Dung Hội Dung Hội Tàng Kinh
68 Mảnh Tàng Kinh + 1 Hữu Lược + 1 Đăng Đường Lược Đường Tàng Kinh
68 Mảnh Tàng Kinh + 5 Lư Hoả Lư Hoả Tàng Kinh
8 Mảnh Tàng Kinh + 1  Ngọc Châu Cảnh Giới Cấp 1
3 Cảnh Giới Cấp 1 Cảnh Giới Cấp 2
2 Cảnh Giới Cấp 2 Cảnh Giới Cấp 3

Tàng Kinh 1

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tại Sóc Báu nhận được phần thưởng
Kinh nghiệm đơn x2 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái
Thuốc tấn công 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tấn công tăng 10% trong 3 phút
Thuốc phòng thủ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: phòng thủ tăng 10% trong 3 phút
Thuốc sức khỏe 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong 3 phút, máu và nội lực tăng 10%, thể lực tăng 50 điểm
Thuốc thân pháp 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% trong 3 phút

Tàng Kinh 2

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Tôn chân khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5000 chân khí
Chân long đồng nhân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi xung mạch Chân Long
Kinh mạch đồng nhân 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ thành công khi xung mạch Trúc Long
Đá tinh luyện 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Đá dưỡng thiên 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thiên Sinh của trang bị

Chú ý

 • Hữu Lược, Đăng Đường, Dung Hội thông qua BOSS phó bản và BOSS thế giới có.

 • Ngọc Châu thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc có thể mua được.

 • Lư Hoả thông qua phó bản Vạn Thú Cốc có được.

Hữu Lược Tàng Kinh

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Võ tu đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Tiến cấp phù 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị
Luyện cốt đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bồ đề đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện
Tư chất đơn 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp tư chất thú cưỡi
Bia ám khí 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí

Đăng Đường Tàng Kinh

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Võ tu đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Thăng Đoạn Thạch 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Long thú cân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp cung tiễn
Bích linh đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Đá huyền tinh 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để xóa hay thiết lập lại thuộc tính phụ
Tụ Linh Châu 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng

Dung Hội Tàng Kinh

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Bồ đề đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện
Bách linh đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Bồ đề đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện
Bách linh đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Bồ đề đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện
Bách linh đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền

Lược Đường Tàng Kinh

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Bia ám khí 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Tụ Linh Châu 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng
Đá dưỡng thiên 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên snh của trang bị
Đá tinh luyện 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Đá may mắn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công ghép mật tịch, cường hóa trang bị ...

Lư Hỏa Tàng Kinh

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Luyện cốt đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Long thú cân 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp cung tiễn
Luyện cốt đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Long thú cân 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp cung tiễn
Luyện cốt đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Long thú cân 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp cung tiễn

Cảnh Giới Cấp 1

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Luyện Cốt Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Tụ Linh Châu 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên
Tụ Linh Châu 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên

Cảnh Giới Cấp 2

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hồng Ngọc Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: khảm vào vũ khí và trang bị thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Luyện Cốt Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Luyện cốt đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi

Cảnh Giới Cấp 3

Mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hồng Ngọc Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: khảm vào vũ khí và trang bị thú cưỡi
Hồng Ngọc Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: khảm vào vũ khí và trang bị thú cưỡi
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Luyện Cốt Đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Luyện cốt đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi

Chú ý

 • Tàng Kinh 1, Tàng Kinh 2, Hữu Lược Tàng Kinh, Đăng Đường Tàng Kinh, chỉ đổi được 1 lần .
 • Riêng gói quà Dung Hội Tàng Kinh, Lược Đường Tàng Kinh,Lư Hoả Tàng Kinh có thể đổi được 8 lần trong suốt thời gian hoạt động.
 • Cảnh Giới Cấp 1 đổi được 408 lần.
 • Cảnh Giới Cấp 2 đổi được 136 lần.
 • Cảnh Giới Cấp 3 đổi được 68 lần.