Phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm

Từ 24-04-12

Tính năng Chùy Lam

Vật phẩm Chùy Lam xuất hiện lần đầu tiên trong phiên bản mới Hoa Sơn Luận Kiếm. Vật phẩm này có điểm gì đặc biệt, mời nhân sĩ cùng khám phá.

Công dụng

  • Nâng cấp trang bị tím 10 sao lên 11 sao
  • Nâng cao thuộc tính cho trang bị

Cách sử dụng

Muốn sử dụng người chơi nhấp chuột trái vào vật phẩm và chọn dòng “sử dụng”.

Và sẽ xuất hiện ra giao diện.

Người chơi muốn nâng cấp trang bị tím 10 sao lên 11 sao, thì phải nhấp vào chỗ chọn thao tác để chọn “Nâng sao”.

Sau khi chọn chế độ Nâng Sao xong, thì người chơi có thể tiến hành đặt trang bị vào và bắt đầu nâng sao. Có 2 chế độ nâng sao là:

  • Chế tạo: thao tác tự đập
  • Tự động đúc tạo: thao tác tự động đập

Hình ảnh trang bị cũ và mới sau khi đập sao thành công.

Muốn nâng cao thuộc tính cộng thêm cho trang bị người chơi chọn thao tác và chọn dòng “Nâng cao thuộc tính”. Dùng Chùy Lam nâng cao thuộc tính tối đa sẽ tăng 5 lần so với thuộc tính ban đầu.

Sau khi chọn chế độ Nâng cao thuộc tính, thì người chơi có thể tiến hành đặt trang bị vào và bắt đầu nâng cao thuộc tính. Có 2 chế độ nâng là:

  • Chế tạo: thao tác  tự đập
  • Tự động đúc tạo: thao tác tự động đập

Hình ảnh trang bị sau khi nâng cao thuộc tính trang bị thành công.

Chú ý:

  • Mỗi lần nâng cấp sẽ tốn 1 chùy lam.
  • Chùy lam chỉ có tác dụng nâng cấp trang bị từ 10 sao lên 11 sao. Không có tác dụng nâng cấp sao từ 1 đến 10 sao.
  • Trang bị trắng, lục va làm không thể dùng Chùy Lam để nâng cấp được.