Sắc Môi Thêm Hồng

Từ 08-03-13 đến 14-03-13

Mỗi Ngày 1 Niềm Vui

Quân Mông Cổ ngày 1 tiến gần đến Tương Dương, Chiến Trường Tống - Mông Liên Server sẽ xưng danh các anh Hùng của cả 2 phe. Những cao thủ khắp nơi sẽ cùng tham gia những trận chiến sôi động cùng bạn bè, bang hội của mình? Để chào đón sự kiện trọng đại này, các vị thương nhân Tương Dương giàu có, đã mang 1 món quà đặc biệt đến cho các nhân sĩ, để các nhân sĩ có thể chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến sắp tới. Họat động《Mỗi Ngày 1 NiềmVui》diễn ra trong thời gian từ 8/03/2013 đến 14/03/2013. Trong mỗi ngày tương ứng với 《8》,《9》,《10》,《11》,《12》,《13》,《14》của tháng 3 sẽ có những bất ngờ đến với các nhân sĩ.

Ngày 8/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 8/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông Tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Bùa Mở Rương 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở rộng rương, tăng số lượng túi
Bia Ám Khí 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí

Thưởng phạt lệnh 18
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: giảm độ khó, tăng phần thưởng nhiệm vụ

Luyện Cốt Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bồ Đề Đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 18 lần trong hoạt động này)

3 Kinh Nghiệm Đơn x5
=
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 *1 (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 8888 lần trong hoạt động này)

28 Vàng
= Lục Mạch Huyền Đơn

 

Ngày 9/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 9/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa
100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thưởng phạt lệnh 18
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: giảm độ khó, tăng phần thưởng nhiệm vụ

Liên Trảm Đơn
1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để giữ liên trảm thêm 1 giờ
Nguyên Khí Đơn
4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: giúp hồi sinh, qua cửa phó bản, tặng hảo hữu

Dịch Cân Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng Dịch Cân Kinh
Đại chân khí 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 1000 chân khí
Kinh nghiệm đơn x2 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 68 lần trong hoạt động này)

6 Thưởng Phạt Lệnh = Bia Ám Khí *1 (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể mua 8888 lần trong hoạt động này)

5 Vàng
= Đá Dưỡng Thiên

 

Ngày 10/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 10/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông Tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Bùa Bế Quan 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận nhân 2 lần kinh nghiệm và chân khí Bế Quan
Chân Long Đồng Nhân 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi đập mạch Chân Long

Kinh Mạch Đồng Nhân 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi xung mạch Trúc Long

Đá Dưỡng Thiên 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thuộc tính Thiên Sinh của trang bị
Bát Cốt Đơn 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng Bát Quái Chưởng

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 68 lần trong hoạt động này)

2,000,000 đồng
=
1 Luyện Cốt Đơn (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 8888 lần trong hoạt động này)

26 Vàng
=
Lệnh Bài Thiên Quan

 

Ngày 11/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 11/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Kinh nghiệm đơn x2 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái
Bích Linh Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Long Thú Cân 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn

Hỗn Nguyên Đơn 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Độc Cô Cửu Kiếm

Hoa Hồng Lục 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng tăng độ hảo hữu hoặc hồi sinh tại chỗ.
Tụ Linh Châu 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Xá Lợi và Hộ Thân Phù tại NPC Thiên Trúc Thần Tăng

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 68 lần trong hoạt động này)

3 Đá Tinh Luyện
=

Chùy Lam *1(khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 68 lần trong hoạt động này)

68 Vàng
=
Đá Thiên Nhãn

 

Ngày 12/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 12/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông Tím
1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận thưởng các phần thưởng quí hiếm
Đá Tạo Huy Chương Cấp 1 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Huy Chương
Thăng Đoạn Thạch 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Đá tinh luyện 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Hỏa Long Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Dương Thần Công
Vé Thái Hư Cổ 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tu Hành

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 68 lần trong hoạt động này

2 Đá Kim Cương
=
Đá May Mắn *1 (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 8888 lần trong hoạt động này)

5 vàng
=
Tụ Linh Châu

 

Ngày 13/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 13/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Đồ Chiến Văn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc chiến văn tại NPC Cường Hóa
Chùy Tím 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng Sao hoặc thêm thuộc tính Truy của trang bị
Bí Kíp Phi Long 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Phi Long Thám Vân Thủ
Đá may mắn 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công ghép mật tịch, cường hóa trang bị

Kinh nghiệm đơn x 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Tàng Kinh Quyển 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 8 lần trong hoạt động này

1 Kim Bài 1 Hồng Ngọc 6 1 Mã Não 6 1 Hắc Noãn 6
=
Ngọc Tỉ Thuần

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 8888 lần trong hoạt động này)

16 Vàng
=
Dịch Cân Đơn

 

Ngày 14/03/2013

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 14/03/2013 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Kinh nghiệm đơn x 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái
Tư Chất Đơn  8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để phẩm chât và trưởng thành của Thú Cưỡi
Tẩy Tủy Đơn  8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để tẩy điểm tiềm năng tại NPC Thần Y

Bí Kíp Giáng Long 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng
Lệnh Bài Minh Chủ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi Nguyên Liệu Cao Cấp & Mảnh Hổ Dực
Bí Kíp Cửu Âm 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cửu Âm Chân Kinh

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 88 lần trong hoạt động này)

01 Kim Bài + 8 Ngọc Tỷ Thuần =
Đá Chế Tạo Trang Bị *1(khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 8888 lần trong hoạt động này)

8 Vàng
=
Đá Tạo Huy Chương Cấp 1

 

Ghi chú

 • Phần quà chỉ xuất hiện cũng như chỉ có thể nhận trong những ngày tương ứng, không cộng dồn cũng như nhận lại phần thưởng của ngày đã qua.
 • Tất cả vật phẩm nhận hoặc mua được đều khóa, không giới hạn thời gian sử dụng