Thích Khách Mật Lệnh

Từ 12-07-13 đến 18-07-13

Trang Bị Hiên Viên

Nội dung hoạt động

“Thủ trì Hiên Viên giang hồ hành

Hung trung hào khí can vân thiên

Túy xuy hoành tịch hoa vũ lạc

Tà ỷ trường kiếm nhậm lưu niên”

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hiên Viên Cường Hóa Phù 88888v/viên
 • Tính chất: khóa
 • Công dùng để cường hóa Trang Bị Hiên Viên, tỷ lệ thành công 100%.
Hiên Viên Bội Kiếm 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Hiên Viên Thần Giáp 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Hiên Viên Giới Chỉ 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Hiên Viên Kim Ấn 888v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Thiên Công Đồ 30v/cái
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hiên Viên Bội Kiếm

Hiên Viên Bội Kiếm 10 Sao

Hiên Viên Bội Kiếm khi kích hoạt đến cấp cao nhất, ngoài sức mạnh cuồng bạo tột đỉnh còn gia tăng thêm võ công cho chủ nhân của nó.

Vật phầm yêu cầu   Vật phẩm đổi được Hình ảnh
03 Hiên Viên Bội Kiếm  (9 sao) = 01 Hiên Viên Bội Kiếm (10 sao)
03 Hiên Viên Thần Giáp (9 sao) = 01 Hiên Viên Thần Giáp (10 sao)
03 Hiên Viên Giới Chỉ (9 sao) = 01 Hiên Viên Giới Chỉ (10 sao)
03 Hiên Viên Kim Ấn  (9 sao) = 01 Hiên Viên Kim Ấn (10 sao)