Tôn Sư Trọng Đạo

Từ 16-11-12 đến 22-11-12

Mỗi Ngày 1 Niềm Vui

Quân Mông Cổ ngày 1 tiến gần đến Tương Dương, Chiến Trường Tống - Mông Liên Server sẽ xưng danh các anh Hùng của cả 2 phe. Những cao thủ khắp nơi sẽ cùng tham gia những trận chiến sôi động cùng bạn bè, bang hội của mình? Để chào đón sự kiện trọng đại này, các vị thương nhân Tương Dương giàu có, đã mang 1 món quà đặc biệt đến cho các nhân sĩ, để các nhân sĩ có thể chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến sắp tới. Họat động Mỗi Ngày 1 Niềm Vui diễn ra trong thời gian từ 16/11/2012 đến 22/11/2012. Trong mỗi ngày tương ứng với 26, 27, 28, 29, 30, 31 và 1 của tháng 11 sẽ có những bất ngờ đến với các nhân sĩ.

Ngày 16/11/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 16/11/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông Tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Bùa Mở Rương 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở rộng rương, tăng số lượng túi
Bùa Bế Quan 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: sử dụng nhận được x2 lần kinh nghiệm và chân khí bế quan

Thưởng phạt lệnh 18
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: giảm độ khó, tăng phần thưởng nhiệm vụ

Kinh nghiệm đơn x2 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 16 lần trong hoạt động này)

88 Luyện Cốt Đơn = 1 Mộng Huyễn Đơn

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 1888 lần trong hoạt động này)

36 Vàng
=
1 Chùy Lục

 

Ngày 17/11/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 17/11/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa
100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông Tím
1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Phó Bản Lệnh
1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm số lần vào phó bản Liên Trảm
Hoa Hồng Lục
10
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: giúp hồi sinh, qua cửa phó bản, tặng hảo hữu

Đại chân khí 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 1000 chân khí
Kinh nghiệm đơn x2 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 68 lần trong hoạt động này)

500,000 đồng
=
1 Đá May Mắn (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể mua 888 lần trong hoạt động này)

84 Vàng
= 1 Đồ Chiến Văn

 

Ngày 18/11/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 18/11/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông Tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để nhận được các phần thưởng
Liên Trảm Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: duy trì thời gian liên trảm
Chân Long Đồng Nhân 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi đập mạch Chân Long

Kinh Mạch Đồng Nhân 16
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi xung mạch Trúc Long

Kinh nghiệm đơn x2 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x2 kinh nghiệm khi đánh quái

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 18 lần trong hoạt động này)

2,200,000 đồng
=
1 Luyện Cốt Đơn (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 888 lần trong hoạt động này)

24 Vàng
=
1 Luyện Cốt Đơn

 

Ngày 19/11/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 19/11/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Luyện Cốt Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Bích Linh Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Long Thú Cân 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn

Bồ Đề đơn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi

Dịch Cân Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được các phần thưởng quý giá.

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 400 lần trong hoạt động này)

200,000 đồng
=
1 Đá Tăng Tốc - Tiêu (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 188 lần trong hoạt động này)

100 Vàng
=
1 Mã Não cấp 5

 

Ngày 20/11/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 20/11/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Đá Dưỡng Thiên
8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thiên Sinh của trang bị
Tụ Linh Châu 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng
Bia ám khí 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Đá tinh luyện 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Kinh nghiệm đơn x 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 488 lần trong hoạt động này)

500,000 đồng =
1 Bia Ám Khí (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 1888 lần trong hoạt động này)

5 Vàng
=
1 Đá Dưỡng Thiên

 

Ngày 21/10/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 21/10/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Đồ Chiến Văn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc chiến văn tại NPC Cường Hóa
Hỗn Nguyên Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: linh dược dùng để lãnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm
Thăng Đoạn Thạch 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Đá may mắn 8
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công ghép mật tịch, cường hóa trang bị

Kinh nghiệm đơn x 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 288 lần trong hoạt động này)

500,000 đồng   =
1 Đá Dưỡng Thiên (khóa)

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 188 lần trong hoạt động này)

100 Vàng
=
Hắc Noãn cấp 5

 

Ngày 22/11/2012

Các nhân sĩ tham gia Võ Lâm Chi Mộng vào ngày 22/11/2012 sẽ có thể thông qua giao diện hoạt động để tham gia các hoạt động hấp dẫn.

Nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Chùy Tím 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp 11 sao hoặc tăng thuộc tính Truy của trang bị
Hỏa long đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: linh dược dùng để lãnh ngộ Cửu Dương Thần Công
Tàng Kinh Quyển 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới

Bí Kíp Giáng Long 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng
Lệnh Bài Minh Chủ 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi Nguyên Liệu Cao Cấp & Mảnh Hổ Dực

Trong thời gian này có thể đổi được vật phẩm sau: (Nhiều nhất có thể đổi 3 lần trong hoạt động này)

1 Kim Bài 1 Hồng Ngọc 6 1 Mã Não 6 1 Hắc Noãn 6
=
1 Ngọc Tỉ Thuần

Mua được vật phẩm giá rẻ sau: (Nhiều nhất có thể đổi 1268 lần trong hoạt động này)

24 Vàng
=
Bí Kíp Phi Long

 

Ghi chú

 • Phần quà chỉ xuất hiện cũng như chỉ có thể nhận trong những ngày tương ứng, không cộng dồn cũng như nhận lại phần thưởng của ngày đã qua.
 • Tất cả vật phẩm nhận hoặc mua được đều khóa, không giới hạn thời gian sử dụng