Trùng Dương Di Thiên

Từ 04-05-12 đến 10-05-12

Chiến Giáp Sa Trường

Nhớ lại trong lần trang bị vũ khí giúp triều đình và những nghĩa sĩ chống Mông trong lần trước đã đạt hiệu quả cao. Nay các bậc tiền bối mong muốn trang bị thêm áo giáp cho tiền tuyến vì phải bảo vệ được bản thân thì mới có thể yên tâm mà chống giặc. Nên mỗi nhân sĩ chúng ta hãy cùng bắt tay thu thập Nguyên Liệu Sắt Tốt mang về cho các bậc tiền bối chế tạo những chiếc áo giáp tốt gửi đến tiền tuyến.

Các nhân sĩ thông qua đánh quái có thể nhận được những vật phẩm Nguyên Liệu Sắt Tốt thu thập được số lượng tương ứng có thể đổi được các phần thưởng phong phú.

 Thu thập được với số lượng tương ứng có thể đổi được các gói quà tương ứng, ngoài ra khi kết hợp với Nón Vải, Áo Vải, Khiên Gỗ có thể đổi được  phần thưởng quý hiếm khác.

Thu thập và đổi nguyên liệu

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
108 Nguyên Liệu Sắt Tốt Sắt Tốt 1
128 Nguyên Liệu Sắt Tốt Sắt Tốt 2
Quà Sắt Tốt 1
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Kinh nghiệm đơn x 2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Thưởng phạt lệnh 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: giảm độ khó, tăng phần thưởng nhiệm vụ
Thuốc tấn công 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sau khi dùng, trong vòng 3 phút tấn công tăng 10%
Thuốc phòng thủ 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:Sau khi sử dụng trong vòng 3 phút, phòng thủ tăng 10%
Thuốc sức khỏe 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sau khi dùng trong vòng 3 phút, máu và nội lực tăng 10%, thể lực tăng 50 điểm
Thuốc thân pháp 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:Sau khi sử dụng trong vòng 3 phút, bạo kích tăng 10%, né tránh tăng 5%
Quà Sắt Tốt 2
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Tôn chân khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được 5000 chân khí sau khi sử dụng
Kinh mạch đồng nhân 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng xác suất đả thông kinh mạch
Chân Long đồng nhân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ xung kinh mạch Chân Long
Tẩy Tủy Đơn 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tẩy điểm tiềm năng tại Thần Y
Đá Tinh Luyện 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tinh luyện và thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Đá dưỡng thiên 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị

Quy trình đổi gói quà cao cấp

Nguyên liệu ghép Thành phẩm
108 Nguyên Liệu Sắt Tốt + 5 Nón Vải Chiến Khôi
108 Nguyên Liệu Sắt Tốt + 10 Áo Vải Trụ Giáp
50 Nguyên Liệu Sắt Tốt + 1 Nón Vải + 1 Áo Vải Bộ Chiến Giáp
188 Nguyên Liệu Sắt Tốt + 1 Khiên Gỗ Kình Khiên
 • Nón Vải: có xác suất nhận được khi đánh boss phó bản Thiên Quan
 • Áo Vải: có xác suất nhận được khi đánh boss phó bản Doanh Trại
 • Khiên Gỗ: mua được khi tham gia hoạt động Long Chi Chúc Phúc
Chiến Khôi
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Võ Tu Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Tiến cấp phù 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: giúp giữ nguyên phẩm chất của thú cưỡi khi nâng cấp
Luyện cốt đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp thú cưỡi
Tư chất đơn 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tư chất thú cưỡi
Chu Tước Lệnh 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Bia ám khí 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Trụ giáp
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Võ Tu Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Bồ đề đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện thân thể
Long thú cân 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp cung tiễn
Bích Linh Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Đá huyền tinh 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để xóa hoặc tăng thêm thuộc tính phụ của trang bị
Tụ linh châu 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng
Bộ Chiến Giáp

Khi mở Nguyên Liệu Sắt Tốt May Mắn, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Đồ chiến văn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc chiến văn tại NPC Cường Hóa
Đá may mắn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công ghép mật tịch, cường hóa trang bị…
Đá dưỡng thiên 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị
Đá tinh luyện 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tinh luyện và thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Đá huyền tinh 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để xóa hoặc tăng thêm thuộc tính phụ của trang bị
Kình Thiên
Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Cổ thụ tinh phách 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hút chân khí từ Búp Bê (đầy chân khí)
Gói quà luyện cốt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được các vật phẩm quí hiếm
Gói quà rèn luyện 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được các vật phẩm quí hiếm
Gói quà đan điền 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được các vật phẩm quí hiếm
Gói quà cung tiễn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra được các vật phẩm quí hiếm
Đá may mắn 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công ghép mật tịch, cường hóa trang bị…
Thăng Đoạn Thạch 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Bồ Đề Đơn 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Rèn Luyện
Bích Linh Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng nâng cấp Đan Điền
Huyền Vũ Lệnh 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để gia tăng cống hiến bang hội

Lưu ý

Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi được các gói quà: Sắt Tốt 1, Sắt Tốt 2, Chiến Khôi, Trụ Giáp, Kình Khiên 1 lần. Gói quà Bộ Chiến Giáp có thể đổi được 8 lần trong suốt thời gian hoạt động.