Vật phẩm đổi từ Kim Bài

Từ 19-04-12

Thẻ Thuộc Tính

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng với nhiều bí ẩn vẫn đang là một bài toán khiến người người đêm ngày khám phá. Trong những ngày tháng Tư, cánh cửa Võ Lâm Chi Mộng lại hé mở thêm một vật phẩm huyền bí: Thẻ Thuộc Tính.

Sức mạnh tuyệt đỉnh của binh khí sẽ được nâng lên cực đại. Cả giang hồ ai sánh được ai?

Nhấn đôi chuột vào vật phẩm Thẻ Thuộc Tính, nhân sĩ sẽ thấy giao diện nâng thuộc tính trang bị cực đại.

Đặt trang bị tím mà bằng hữu muốn nâng cấp thuộc tính vào ô vật phẩm, chọn thuộc tính cần nâng cấp. Tỉ lệ thành công luôn luôn là 100%.

Chọn thuộc tính mong muốn nâng cấp

Sau khi nâng cấp thành công, thuộc tính cộng thêm sẽ thành cực đại.

Trang bị sau khi nâng cấp thuộc tính thành công

Ghi chú

  • Hiện nay, Thẻ Thuộc Tính có được khi đổi Kim Bài với công thức: 10 Kim Bài = 5 Thẻ Thuộc Tính
  • Chỉ có thể tăng thuộc tính tối đa cho các trang bị tím
  • Mỗi lần nâng cấp thuộc tính sẽ hao tốn 1 Thẻ Thuộc Tính.