Xích Huyết Ma Trận

Từ 21-02-14 đến 27-02-14

Phát Tài Cuối Tuần

Các lớp thương nhân Tương Dương dù ít dù nhiều đều tin vào sự tồn tài của Thần Tài. Từ xa xưa đã có câu chuyện đồn rằng, chỉ cần ai được Thần Tài gõ cửa, dù có không biết làm ăn đến mấy thì cũng nhanh chóng Phát Tài.

Các thương nhân trong thành Tương Dương, ai cũng mong muốn mình có may mắn được Thần Tài viếng thăm, vì vậy đã cùng nhau hợp sức lại tạo ra những món quà mang đầy ý nghĩa may mắn.Để mong đem lại sự phát đạt đến các nhân sĩ trong thành Tương Dương, cũng như chính bản thân họ.

Nội dung hoạt động: các nhân sĩ trong thời gian hoạt động, nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng theo các mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Nạp thành công 200 vàng

Nạp thành công 200 vàng vào Võ Lâm Chi Mộng sẽ nhận được các phần thưởng sau.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 200 vàng.

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái
Võ Chân Khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược tuyệt thế, chứa vô số chân khí.
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Nguyên Liệu Cao Cấp 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền...
Đào Thực Tinh Túy 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Hiên Viên Thần Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để đúc tạo trang bị Hiên Viên

Nạp thành công 600 và 1,200 vàng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được 2 lần với mức nạp 600 và 1,200 vàng

Gói Quà Trang Bị
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Chân Khí 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược tuyệt thế, chứa vô số chân khí.
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Nguyên Liệu Cao Cấp 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền...
Đào Thực Tinh Túy 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.

Hiên Viên Thần Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để đúc tạo trang bị Hiên Viên

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 3 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp 1,800; 3,600 và 5,400

Gói Quà Ngũ Hành
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Ngũ Hành Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Thu thập đủ 88 Ngũ Hành Thạch có thể đổi Bảo Rương Ngũ Hành Nhẫn tại hoạt động Thường Niên
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Bạo Kình
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Huân Chương Bạo Kình 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: huân chương khi trang bị sẽ tăng thuộc tính cho nhân vật.
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Phát Tài Phát Lộc
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Thiên Thương Kiếm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trang bị võ lâm thần binh, tăng mạnh thuộc tính nhân vật
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Thần Tiễn
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Hậu Nghệ Thần Tiễn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng cao thuộc tính nhân vật và cung tiễn
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Xạ Nhật
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Hậu Nghệ Xạ Nhật 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng cao thuộc tính nhân vật và cung tiễn
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Hình Xăm
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Hình Xăm Hắc Báo 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: người đeo có thể nhận được toàn bộ năng lượng thiên nguyên Hắc Báo
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Thông Vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Thông Vàng Trang Bị 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được trang bị tím 10 sao
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Chiến Kỳ
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thẻ Cầu Vồng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Túi Bảo Thạch Loại 6 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: Mở ra nhận được các loại đá quý cấp 6
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Tụ Linh Châu 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Vật phẩm chứa linh khí dùng để nâng cấp Hộ Thân Phù và Xá Lợi Phù
Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi 1 trong 25 loại Chiến Kỳ
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Phú Quý
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 12
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái
Đĩnh Sắt 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Rương Phó Bản 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với mức nạp 9,000 Vàng.

Gói Quà An Khang
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thẻ Cầu Vồng 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Ngọc Tỉ Thuần 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Bảo Thạch Cấp 7
Chùy Tím 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp 11 sao và thuộc tính Truy của trang bị.
Thẻ Quà Tặng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý giá
Rương Phó Bản 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Đào Thực
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Rương Phó Bản 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với mức nạp 12,600 Vàng.

Gói Quà An Khang
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thẻ Cầu Vồng 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý trong hoạt động đặc biệt
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Ngọc Tỉ Thuần 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Bảo Thạch Cấp 7
Chùy Tím 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp 11 sao và thuộc tính Truy của trang bị.
Thẻ Quà Tặng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi các vật phẩm quý giá
Rương Phó Bản 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.
Gói Quà Đào Thực
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Sắt 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Rương Phó Bản 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Dùng để ghép thành Rương Tứ Linh.

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp 15,000; 30,000; 45,000; 60,000 Vàng.

Gói Quà Thăng Cấp
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đĩnh Bạc 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Kinh Nghiệm Đơn – Cao 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhân vật cấp dưới 120 sử dụng tăng ngay 1 đẳng cấp của nhân vật
Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nâng cấp kỹ năng võ công cho nhân vật
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Tiềm Năng Đơn - Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Gói Quà Thần Ấn
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nâng cấp kỹ năng võ công cho nhân vật
Đá Thần Ấn 7 Ngày 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sao chép 1 trong 12 trang bị
Đĩnh Bạc 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương
Tiềm Năng Đơn - Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi
Cuối Tuần Vui 1
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nâng cấp kỹ năng võ công cho nhân vật
Thẻ Ngũ Sắc 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Thẻ nguyên liệu đặc biệt, dùng để đổi các nguyên liệu nâng cấp các công pháp và tính năng.
Đĩnh Bạc 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương
Tiềm Năng Đơn - Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi
Cuối Tuần Vui 2
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nâng cấp kỹ năng võ công cho nhân vật
Đá Kích Hoạt Thần Khuyển 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn của Thần Khuyển
Đĩnh Bạc 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương
Tiềm Năng Đơn - Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi
Cuối Tuần Vui 3
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương
Tiềm Năng Đơn - Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi
Đá Khai Quang 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp 100 viên đá để kích hoạt Hổ Dực Khai Quang
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Bạc 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nâng cấp kỹ năng võ công cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 4
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Bạc 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Tiềm Năng Đơn - Thú Cưỡi 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 100 điểm tiềm lực cho thú cưỡi
Ngũ Hành Thần Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ngũ Hình Quyền
Võ Công Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nâng cấp kỹ năng võ công cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 5
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 14
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Bạc 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Kim Bài 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi thưởng trong hoạt động Xây Dựng Tương Dương

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp 90,000 vàng

Cuối Tuần Vui 6
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Mảnh Long Hồn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đánh thức thần bình [Long Ngâm]
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 7
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Búa Khai Quang 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để chế tạo Hổ Dực
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 8
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Hổ Dực Thạch 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở lỗ khảm nạm Hổ Dực
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 9
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Vạn Năng Cường Hóa Phù 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Chiến Kỳ
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 10
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Long Ngâm Thạch 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đục lỗ thần khí
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 11
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Thần Long Thạch 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: đục lỗ Thần Long Phù
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 12
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 38
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thú Cưỡi Thần Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhấp đôi dùng, tăng 100 điểm chiến cho thú chiến
Thẻ Trang Bị Linh Thú 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi trang bị Linh Thú
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ
Cuối Tuần Vui 13
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Bạc 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng.
Đào Thực Tinh Túy 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Bách Niên Tinh Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đúc tạo những trang bị hoàn mĩ

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với mức nạp 138,888 vàng

Cuối Tuần Vui 14
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Thẻ Đồ Đằng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi Chiến Văn
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 15
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Thượng Cổ Minh Châu 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khai quang vũ khí Long Ngâm
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 16
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp ngọc loại 7 thành ngọc loại 10
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 17
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Thần Thú Biến Hóa Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để trao đổi thần thú
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 18
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Tử Hà Thăng Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ 1 tầng Tử Hà Thần Công bất kì
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 19
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Thái Huyền Thăng Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng:dùng để lĩnh ngộ một tầng bất kì của Thái Huyền Thần Công
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 20
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 88
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Long Tu Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng thêm 100 tấn công cho nhân vật
Bắc Minh Thăng Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để lĩnh ngộ Bắc Minh Thần Công
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị.
Đĩnh Bạc 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 21
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đĩnh Bạc 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 168
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với mức nạp 188,888 vàng

Cuối Tuần Vui 22
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật
Kinh Nghiệm Đơn (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng ngay 1 đẳng cấp nhân vật
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 128
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 23
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật
Thuốc Long Hồn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để gia tăng thuộc tính Long Hồn cho nhân vật
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 128
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 24
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật
Thuốc Long Hồn Đế Vương 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kích hoạt thuộc tính Long Hồn Đế Vương cho nhân vật
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 128
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 25
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật
Đá Truyền Thuyết – Thần Khuyển 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở khóa Thần Khuyển, có thể nhận thêm 8888 tấn công
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 128
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 26
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật
Đá Truyền Thuyết – Hổ Dực 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở truyền thuyết Hổ Dực
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 128
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 27
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 108
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Võ Hồn Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng điểm Võ Hồn của nhân vật
Đá Truyền Thuyết – Long Ngâm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở truyền thuyết Long Ngâm
Đá Tinh Luyện - Truyền Thuyết 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tái tạo thuộc tính truyền thuyết của trang bị
Đĩnh Bạc 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng
Đào Thực Tinh Túy 128
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 28
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 148
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 268
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Bạc 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 2880 vạn đồng

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 1 trong các phần quà dưới đây với mức nạp 288,888 vàng

Cuối Tuần Vui 29
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hiên Viên Cường Hóa Phù 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Trang Bị Hiên Viên, tỷ lệ thành công 100%
Đào Thực Tinh Túy 168
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Đĩnh Vàng 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: bán vào cửa hàng nhận được 50.000.000 tiền Đồng
Cuối Tuần Vui 30
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Ngũ Hành Nhẫn Bảo Rương 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi Thẻ Đổi Ngũ Hành Vạn Năng
Đĩnh Vàng 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: bán vào cửa hàng nhận được 50.000.000 tiền Đồng
Đào Thực Tinh Túy 168
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 31
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thần Ấn Vĩnh Viễn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để sao chép 1 món trong 12 món trang bị
Đĩnh Vàng 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: bán vào cửa hàng nhận được 50.000.000 tiền Đồng
Đào Thực Tinh Túy 168
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Cuối Tuần Vui 32
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đĩnh Vàng 12
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: bán vào cửa hàng nhận được 50.000.000 tiền Đồng
Đào Thực Tinh Túy 668
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng cho nhân vật

Chú ý

 • Hoạt động 《Phát Tài Cuối Tuần》 chỉ diễn ra từ ngày 21/02/2014 cho đến hết ngày 23/02/2014.
 • Tích lũy giá trị nạp vàng của các nhân sĩ trong hoạt động này sẽ không được tính trong hoạt động 《Đầu Tuần Phát Lộc》,《Lộc Bất Tận Hưởng》.
 • Kim Bài nhận trong hoạt động có thời gian sử dụng từ 21/02/2014 cho đến hết ngày 27/02/2014, khi hết thời gian hoạt động Kim Bài sẽ không thể sử dụng, quý nhân sĩ hãy nhanh chóng đổi phần thưởng tương ứng ở hoạt động 《Tiền Trang Tương Dương 》.