Xích Huyết Ma Trận

Từ 21-02-14 đến 27-02-14

Xích Huyết Ma Trận

Xích Huyết Ma Trận là trận pháp được kỳ nhân lĩnh ngộ, chiếm dụng huyết mạch của đối thủ, bộc phát uy lực cực mạnh.

Trong hoạt động này, các nhân sĩ có thể mua được các gói quà 《Xích Huyết Ma Trận 》.

Thông qua hoạt động, các nhân sĩ có thể đổi được:

Xích Huyết Ma Trận 1

Gói quà Xích Huyết Ma Trận 1 cần 108 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bạch Hổ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Gói Quà Giác Long 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Long Thú Cân, Luyện Cốt Đơn và vật phẩm quý hiếm
Huyết Ma Tâm Kinh 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Xích Huyết Ma Trận
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Xích Huyết Ma Trận 2

Gói quà Xích Huyết Ma Trận 2 cần 208 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thanh Long Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Gói Quà Đình Long 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Bí Kíp Tử Hà, Bích Linh Đơn và các vật phẩm khác
Huyết Ma Tâm Kinh 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Xích Huyết Ma Trận
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Xích Huyết Ma Trận 3

Gói quà Xích Huyết Ma Trận 3 cần 308 vàng bao gồm những phần thưởng sau

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Huyền Vũ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Huyết Ma Tâm Kinh 48
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Xích Huyết Ma Trận
Gói Quà Lam Long 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Thần Chiếu Kinh Bản, Hộ Thể Thần Đơn và vật phẩm quý hiếm
Kinh Nghiệm Đơn x10 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Xích Huyết Ma Trận 4

Gói quà Xích Huyết Ma Trận 4 cần 408 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chu Tước Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Huyết Ma Tâm Kinh 68
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Xích Huyết Ma Trận
Gói Quà Bích Long 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở được Kim Thiền Đơn, Lục Mạch Huyền Đơn , vật phẩm quý hiếm
Kinh Nghiệm Đơn x10 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm quái

Chú ý

 • Trong thời gian hoạt động mỗi nhân sĩ chỉ có thể mua gói Xích Huyết Ma Trận 1》, 《Xích Huyết Ma Trận 2》, 《Xích Huyết Ma Trận 3》, 《Xích Huyết Ma Trận 4 2 lần.