Bảo trì cập nhật V246 Vương Bang Tái Chiến

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 246 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 01/07/2016 đến 06h30 ngày 01/07/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Vương Bang Tái Chiến.

Sự kiện: Vương Bang Tái Chiến
Diễn ra từ ngày 01/07/2016 đến ngày 07/07/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Vương Bang Tái Chiến để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top