Rèn Thần Binh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Rèn Thần Binh với nội dung chính như sau:

Rèn Thần Binh

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 21/08/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top