[Thông Báo] Đóng Hoạt Động Quà Code Gắn Kết - Gói Quà Ngũ Tuyệt Ngày 26/12/2016.

Quý Nhân sĩ thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Đóng hoạt động Quà Code Gắn Kết - Gói Quà Ngũ Tuyệt được diễn ra trong ngày 26/12/2016 với các nội dung chính như sau:

Đóng Hoạt Động Quà Code Gắn Kết - Gói Quà Ngũ Tuyệt

Do một số vấn đề khách quan ngoài ý muốn đã xảy ra trong việc tham gia hoạt động Quà Code Gắn Kết - Gói Quà Ngũ Tuyệt - Ngày 26/12/2016.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo: Hoạt động sẽ được đóng lại để kiểm tra và khắc phục.

Trước khi có tin thông báo mới, hoạt động sẽ không được hỗ trợ.

Mọi thông tin tiếp theo sẽ được thông báo tại trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top