[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V275

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V275 - Táo Quân Hồi Điện đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Táo Quân Hồi Điện
Diễn ra từ ngày 20/01/2017 đến ngày 26/01/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top